Chrastavští hasiči podepsali vzájemný závazek s kolegy z Eichstättu

video TV Chrastava   fotogalerie

V pátek 25. ledna 2013 vyrazila delegace chrastavských hasičů a zástupců města do partnerského města Eichstätt, za účelem podepsání úzkého partnerství mezi oběma partnerskými hasičskými sbory.

Vzhledem k tomu, že plánovaný termín návštěvy se shodoval s termínem druhého kola prezidentských voleb, navštívila delegace Generální konzulát České republiky v Mnichově. Zde se starosta města Ing. Michael Canov setkal s generálním konzulem Ing. Josefem Hlobilem a následně všichni odvolili.

Z Mnichova již následovala cesta do partnerského města Eichstätt, kde proběhlo setkání tří hasičských sborů - Chrastava, Eichstätt a hasiči z jeho partnerského města Bolca.

Úvodem všechny postupně pozdravili představitelé jednotlivých delegací a přítomné přivítali i představitelé měst, eichstättský primátor Andreas Steppberger, starostou italské Bolcy pověřený radní Raffaello Zandona a samozřejmě také starosta Chrastavy Ing. Michael Canov.

Následovalo stvrzení vzájemných závazků o úzkém partnerství hasičských sborů jejich zástupci.

Po malém občerstvení se za zvuků mládežnické dechové kapely všichni přesunuli do místní hasičské zbrojnice, kde byla připravena večeře a jiná zábava.

Druhý den měli Chrastavští hasiči možnost si prohlédnout veškeré vybavení místní jednotky a zjistit tak, jaké možnosti mají němečtí kolegové.

Věřme, že vzájemná spolupráce obou spolků se bude i nadále rozvíjet a přispěje k rozvoji dalších akcí a kontaktů.

Bc. Pavel Urban - vedoucí Společenského klubu

 

Odkazy:

překlad článku z německých novin  EICHSTÄTTER KURIER