Bezručova ulice v novém

video TV Chrastava   fotogalerie

Možná i Vy jste si všimli, že Bezručova ulice v centru města dostala novou podobu. Ulice získala nová parkovací stání a součástí je i nové veřejné osvětlení. Z důvodu delší životnosti a vzhledem k tomu, že komunikace se nachází v blízkosti centra, byly při rekonstrukci použity obrubníky a kostky z liberecké žuly. Dopravní režim v ulici se nemění.

Celá akce byla koordinována se správci inženýrských sítí, a proto již začátkem června byly v Bezručově ulici zahájeny práce na pokládce nového plynovodu a nové dešťové kanalizace. Stavební práce na samotné komunikaci se rozběhly koncem července.

Na akci bylo v lednu vypsáno výběrové řízení a 4 firmy byly vyzvány k podání nabídky. Současně byly všechny podklady k výběrovému řízení zveřejněny na webu města. Termín podání nabídek byl 4. března 2013 a nabídku podalo 7 uchazečů. Všichni splnili podmínky veřejné zakázky, a proto se mohlo hodnotit všech 7 nabídek podle nejnižší ceny. Tu nabídla spol. Strabag a. s., se kterou byla následně podepsána smlouva a zakázku realizovala. Cena za dílo činí 2.418.666 Kč. Díky vzájemné koordinaci města s plynárnou se však podařilo získat zpět 560 tis. Kč jako příspěvek od spol. RWE na provedení finálních povrchů komunikace.

Slavnostní otevření komunikace se uskuteční dne 21. října 2013 ve 14:00 hodin. Jste srdečně zváni.

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM, Ing. Petr Mindžák, investiční referent ORM

 

V pondělí 21. října 2013 byla ve 14:00 hodin slavnostně otevřena Bezručova ulice. Tuto komunikaci, která prošla citelnou rekonstrukcí, otevřeli zástupce firmy Strabag Roman Kozák a starosta města Ing. Michael Canov. Po přestřižení pásky následovala procházka celou ulicí. Poté již nic nebránilo návštěvě Jednoty Bratrské, která si připravila občerstvení a kulturní program.

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

 

Média:
23. 10. 2013 televize RTM  reportáž