Poděkování

Chceme touto cestou poděkovat vedení města, zastupitelstvu i pracovníkům městského úřadu za dlouhodobou spolupráci a podporu. Bétel - Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě v letošním roce oslavil 20 let své existence. Naším cílem je být tu pro druhé a formou různých volnočasových aktivit přispívat ke zkvalitnění života lidí bez rozdílu sociálního postavení a věku. Nechceme pracovat v izolaci, proto jsme vděčni za každou rovinu partnerství, inspirace a pomoci.

Město Chrastava nám umožnilo formou pronájmů prostor vytvořit zázemí pro naši činnost a v roce 2007 vybudovat dětské hřiště - Rodinný koutek „Mořský svět“, nejdříve na zahradě kina a poté v Bezručově ulici. Od roku 2011 pořádáme ve spolupráci se Společenským klubem dvakrát ročně plesy pro seniory, které již zakotvily v povědomí lidí a jsou vždy hojně navštěvovány. Novým projektem, na kterém jsme společně začali pracovat, je vznik střední školy v Chrastavě (Střední škola sociální a pedagogická Jana Blahoslava). Zřizovatelem školy bude Jednota bratrská. Škola bude určena pro všechny zájemce o středoškolské vzdělání, v plánu je i jeden učební obor. Takto velký projekt, který obohatí celý region, může vzniknout jen za podpory města a jeho představitelů.

Aktuálně chceme poděkovat panu starostovi a celému zastupitelstvu za možnost koupit dům se zahradou v Bezručově ulici. Byli jsme zde od března roku 2010 v nájmu a dům se zahradou vytvořil dobré zázemí pro různé pravidelné aktivity i větší nepravidelné akce, jichž se účastní Chrastaváci všech generací. Nové prostory nám umožnily naši činnost rozvinout. Dům jsme od počátku začali upravovat a to, že jsme se stali vlastníky, nás povzbudilo i otevřelo možnosti k dalšímu rozvoji práce. V té chceme nadále pokračovat a být ku prospěchu Chrastavě a jejímu okolí.

 

Za Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě ThMgr. Šimon Dvořák, Ing. Ctibor Veselý DiS.