Informace o postupu opravy koryta Jeřice

 

 

V současné době se zhotovitelská firma OHL ŽS, a. s.  dostává do lokality od autobusového nádraží směrem proti proudu Jeřice. V těchto místech není přístup ke korytu řeky takový, aby bylo možné provádět betonáže bez omezení místních komunikací.

Konkrétně se jedná o tyto ulice: Mostní, Pobřežní, Víta Nejedlého. Betonáže probíhají 1x - 2x do týdne, cca 3 hodiny jedna betonáž. Bohužel po dobu betonáže nebudou z technologických důvodů jednotlivé ulice průjezdné a současně není možné naplánovat konkrétní čas jednotlivé betonáže.

Betonáž závisí na mnoha faktorech, které se mění podle úseků a typů prováděných sanací. Uvedené sanace budou probíhat v této lokalitě cca do konce dubna. Následná výstavba nových stěn, které jsou plánované v této lokalitě, bude probíhat cca od července.
 Před každým omezením budou samozřejmě obyvatelé dotčených ulic obeznámeni a bude jim oznámen čas, kdy bude komunikace neprůjezdná.

 

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené komplikace.

    
Milan Stýblo, stavbyvedoucí OHL ŽS, a. s.

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM