Vzpomínka na Erwina Pohla

V roce 2011 nás naše partnerské město Eichstätt upozornilo na to, že v Německu žije známý a slavný umělec, sklářský výtvarník a designér a malíř Erwin Pohl, který se v roce 1914 narodil v Chrastavě. Tento umělec se vyučil rytcem skla v Kamenickém Šenově a v Jablonci nad Nisou vystudoval sklářský design. Po odchodu do Německa pracoval celý životem ve sklářském, keramickém a porcelánovém průmyslu jako návrhář. Když ukončil aktivní pracovní život začal se zabývat novými technikami, z nichž si některé dokonce nechal patentovat.

Pan Pohl vyslovil přání navázat kontakt se svým rodným městem. Spojili jsme se poté s p. Dr. Hansem Heimerlem , Karlem-Ernstem a Karin Soukupovými, kteří jsou pověřeni správou díla tohoto umělce a došlo k dohodě, že při naší návštěvě v Eichstättu v září 2011 budeme mít možnost se s p. Erwinem Pohlem osobně seznámit. Umělec ze setkání s námi měl velkou radost a protože p. Pohl si velice přál, aby se jeho „skleněná stopa“ dostala i do Chrastavy ,došlo k dohodě, že uspořádáme v jeho rodném městě výstavu jeho obrazů, které vznikly t.zv. „ malbou na skleněném pozadí „ s odborným názvem „podmalba“ . Pan Pohl vyslovil i přání, že by se osobně zahájení výstavy v Chrastavě zúčastnil. Výstava se uskutečnila přesně před rokem v květnu 2012, ale p. Pohl díky vysokému věku a jeho zdravotnímu stavu do Chrastavy přijet nemohl. Umělec po ukončení výstavy věnoval našemu městu několik svých děl, které jsou vystaveny ve Führichově domě.

Začátkem dubna nás zastihla smutná zpráva, že p. Erwin Pohl zemřel ve věku nedožitých 99 let dne 29. března 2013. Poslední rozloučení s tímto umělcem se konalo dne 9. dubna 2013 na lesním hřbitově v městě Weiden . Při smutečním aktu nechyběla i kytice na rozloučenou od jeho rodného města Chrastavy.

Jeho „ skleněná stopa „ bude v Chrastavě připomínat jeho dílo i dalším generacím.

Čest jeho památce !

V Chrastavě dne 9.4.2013.

Michael Canov, Zita Václavíková, Karin Cinibulková

Článek související: 27.09.2011 Skleněná stopa začíná v Chrastavě