Závěrečná etapa průtahu na Frýdlant se již bude soutěžit

O další krok se přiblížilo dokončení přeložky II/592 (průtah na Frýdlant), o kterou naše město usiluje již ne méně než 1/4 století. První etapa (okolo Svazarmu) je již hotova čtyři roky, druhá etapa (Pobřežní) roky dva a letos byla realizovaná i odbočná etapa čtvrtá (na Vysokou a do průmyslové zóny).

Zatímco město bylo investorem etapy čtvrté, Libereckému kraji patří velký dík za investování etapy první, druhé i třetí. Město Chrastava však mělo i při těchto etapách nelehký úkol, dojednat veškeré odkupy potřebných pozemků i nemovitostí (vše potřebné splněno) a také investovat ze svého rozpočtu tzv.neuznatelné náklady, především chodníky (u poslední etapy nás pochopitelně ještě čeká).

Podrobnosti třetí etapy jsou v záborovém elaborátu, jehož součástí je i mapka (zde došlo k menším změnám, veřejně dostupný záborový elaborát je z roku 2010). Především však zakázka byla dne 11. 12. 2013 zveřejněna v úředním věstníku veřejných zakázek (jako předpokládaný datum zahájení zadávacího řízení je zde uveden 15. leden 2014). Pokud vše dobře poběží, měla by být akce realizována již v příštím roce 2014, nejzazší termín dokončení realizace je ve věstníku stanoven na 31. srpen roku 2015.


Chrastava dne 18.12.2013 Michael Canov, starosta města


Mapa ve formátu pdf