Akce závory v Andělské Hoře je v běhu

V lednu 2012 jsem informoval, že dle sdělení ředitele odboru provozuschopnosti dráhy SŽDC Ing. Ivana Jágra, budou závory v Andělské Hoře do konce roku 2012. Toto datum se bohužel nestihne, nicméně akce je v běhu, realizace jistá, jen se posouvá do roku 2013

Otiskujeme zde doslovné znění vyjádření Ing. Ivana Jágra, které mně zaslal na můj dotaz dne 7. 12. 2012:

„Rekonstrukce PZZ v km 9,006 (Andělská Hora)

V říjnu letošního roku byl vybrán zhotovitel na realizaci stavby včetně projektu. Na základě výběrového řízení se jím stala firma První SaZ, a.s. Plzeň s částkou 10.709.900 Kč bez DPH. K 30.11.2012 byl zpracován projekt stavby, který v současné době prochází schvalovacím řízením a připravuje se žádost o stavební povolení. Připravuje se majetkové vypořádání pozemku s Obcí Chrastava na umístění výstražníku. Následně bude zahájena realizace stavby s termínem dokončení do 30.9.2013.“

 Odkaz na přehledovou mapu stavby je zde (závory jsou nakresleny na str. 3 u A a B).

 V Chrastavě dne 7. prosince 2012 Ing. Michael Canov - starosta města Chrastava

Články související:

26. 1. 2012 Závory v Andělské Hoře

24. 5. 2010 Závory v Andělské Hoře budou

18. 4. 2010 Drážní úřad závory v Andělské Hoře nechce

16. 2. 2010 Jednání na téma závory v Andělské Hoře

05. 2. 2010 Kolik lidských životů budou stát závory v Andělské Hoře?

Od 7. 8. 2009 Téma na chrastavském foru