Vernisáže zahájily dvě výstavy

videa TV Chrastava:

Erwin Pohl

 Výtvarné práce 

fotogalerie:

Erwin Pohl

 Výtvarné práce

                    

 

 V pátek 4. 5. 2012 uspořádal Společenský klub hned dvě vernisáže. 

První, v jedenáct hodin, zahájila tříměsíční výstavu, která je nainstalována v Městském muzeu.

Jedná se o průřez celé tvorby německého umělce Erwina Pohla „Malba na skleněném pozadí“, nebo-li tzv. „podmalba“. Erwin Pohl je chrastavským rodákem, narodil se zde 2. 9. 1914 a dnes žije ve Furthu. V Kamenickém Šenově se vyučil rytcem skla a v Jablonci nad Nisou vystudoval sklářský design. Po odchodu do Německa pracoval celý život ve sklářském, keramickém a porcelánovém průmyslu jako návrhář. Když ukončil aktivní pracovní život, začal se zabývat zcela novými technikami, z nichž si některé nechal dokonce patentovat.

Začal používat např. saze, mour, rez, mastné křídy, tuž, mýdlové bubliny, vápenné mýdlo nebo olejové barvy v kombinaci s lesklou fólií, japonským papírem či novinami. Vystavované exponáty jsou různých velikostí. Zaujme vás velkoformátový triptych – trojdílný umělecký výtvor z roku 1988 „Sklápěcí oltář“. Spatřit můžete i miniatury, dlaždice nebo obrazy s názvem „Kříž“, „Spoutaný duch“ z roku 1994,

„Skřivan“, „Chvála umělci“, „Kůrovec“, „Kam?“ a samozřejmě i další. Většina uměleckých děl má náboženský motiv, jiná jsou satirická nebo abstraktní bez názvů, některá vyjadřují vztahy mezi Němci a Čechy. Na porozumění mezi oběma národy panu Pohlovi velmi záleželo. Svými díly zanechává ve Východním Bavorsku pozoruhodnou „skleněnou stopu“ a byl by rád, kdyby se část této stopy dostala i do Chrastavy. Což se podařilo nejen uspořádáním této unikátní výstavy, ale hlavně i tím, že pan Erwin Pohl se rozhodl Městu Chrastava věnovat několik svých ojedinělých obrazů, které budou umístěny do Führichova domu, za což velmi děkujeme.

Bohužel se pan Pohl zahájení své výstavy letos nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit. Přejeme mu brzké uzdravení. Rád by přijel alespoň na ukončení výstavy, umožní – li mu to jeho zdraví. Obrazy přivezli p. Dr. Heimerl a p. Karl – Ernest Soukup, kteří nás na vernisáži seznámili se životem a dílem umělce Erwina Pohla a vyřídili jeho pozdravy. Oběma pánům se v Chrastavě líbilo. Po oba dny se jim věnovala tlumočnice Karin Cinibulková, za což jí patří velké díky. Ve čtvrteční podvečer navštívili koncert v CVA, v pátečním dopoledni si prohlédli Chrastavu, Führichův dům a navštívili radnici, kde byli přijati starostou Ing. Michaelem Canovem a místostarostkou Zitou Václavíkovou. Došlo k podepsání darovací smlouvy na vybraná díla, která budou Chrastavě věnována. Hned po skončení vernisáže se pan Soukup a pan Heimerl vydali na zpáteční mnohahodinovou cestu domů. Jak nás ujistili, odjížděli velmi spokojeni.

 

Odpoledne se konala druhá vernisáž, která otvírala květnovou výstavu v Městské galerii pod názvem „Výtvarný jazyk“.

Jedná se o práce žáků výtvarného kroužku ZUŠ Liberec, pobočka Chrastava, které děti vytvořily pod profesionálním vedením učitelky Ivany Vykypělové. Můžete zde vidět tradiční malbu, kde se střídá kontrast, linie, barevné přechody a spatřit elementární znaky výtvarného jazyka. Děti se úspěšně zúčastňují různých soutěží a letos postoupily přes okresní a krajské kolo až do národního kola přehlídek ZUŠ. Jejich oceněné malby a výkresy jsou k vidění ve Šternberku.

Obě vernisáže zahájila svým vystoupením děvčata z pěveckého souboru „Jiřičky“ pod vedením Vlaďky Kollmannové a Inky Henzlové. I jim děkujeme. Dokonce některé členky souboru navštěvují i výtvarný kroužek.

Po prohlídce výstavy všichni museli konstatovat, že máme děti v Chrastavě nadané a šikovné.

Jitka Marxová