POZOR ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

Upozorňujeme občany na změnu volební místnosti,
a to pro okrsek č. 5 (pro voliče k.ú. Horní Vítkov a Dolní Vítkov)

 

Volební místnost je umístěna v budově:

Základní škola a Mateřská škola, Vítkov 69

 

Oznámení

o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů

________________________________________________________________

 

Starosta města ve smyslu § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů (dále jen ZK) o změně některých zákonů, v platném znění

oznamuje:

1. Volby do ZK se uskuteční:

12. 10. 2012 - 14:00 - 22:00 hodin

13. 10. 2012 - 8:00 - 14:00 hodin

Místem konání voleb

v okrsku č. 1

je zasedací místnost MěÚ, nám. 1. máje 1, Chrastava

pro voliče bydlící v ulicích: Bílokostelecká, Cihlářská, Liberecká, Luční, Malá Kostelní, Muzejní, Nádražní, Pobřežní, Polní, Revoluční, Sedmidomská, Soudní, Turpišova, Větrná, Žitavská

v okrsku č. 2

je Společenský klub (CVA), Turpišova 407, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích: Alšova, Bezručova, Družstevní, Frýdlantská, Hřbitovní, Kostelní, Loudátova, Mlýnská, Mostní, nám. 1. máje, Richtrův vrch, Spojovací, Sportovní, Školní, Vysoká, Víska, Vítkovská, Víta Nejedlého

v okrsku č. 3

je budova Mateřské školy, Nádražní 370, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích (v k. ú.): Andělohorská, Barandov, Andělská Hora, Lipová, Ještědská, Na Hůrce, Nový Domov, Tovární, U Nisy

v okrsku č. 4

je budova bývalého M-klubu, Střelecký vrch 709, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích: Střelecký vrch, Textilanská

v okrsku č. 5

je budova ZŠ a MŠ Horní Vítkov 69, Chrastava,

pro voliče bydlící v k. ú.: Dolní Vítkov, Horní Vítkov

 

V Chrastavě dne 21. 8. 2012

 

Ing. Michael C a n o v

starosta