Videozáznam zastupitelstva na internetu

Poslední jednání zastupitelstva města ze dne 12. 12. 2011 je jako první v celé délce k dispozici zájemcům ke shlédnutí  na internetu. Ze zastupitelstva se pořizuje (ze zadní kamery) videozáznam celého jednání, který se ve formě CD přikládá k zápisu a jehož kopii obdrží zájemce na požádání, již od roku 2005, nicméně právě videozáznam celého jednání zastupitelstva ze dne 12. 12.2012 odstartoval novou éru, kdy totéž bude k dispozici i na internetu (se záběry ze zadní a především z přední kamery).

Videozáznam je umístěn na stránkách města v sekci „Zastupitelstvo a Rada“ na adrese http://www.chrastava.cz/muinfo/zastup/zapisy/index.htm

V Chrastavě dne 20. 1. 2012                                                  Ing. Michael Canov - starosta    

   

Články související:   Zápisy ze ZM on-line (téměř) na webu města   ze 4.9. 2007

                                  Zastupitelstva města – nová a moderní technika práce ze 14.12. 2005


Stanoviska:  Otevřená společnost o.p.s., Oživení, o.s. a Transparency International - Česká republika o.p.s. (TIC)    http://www.otevrete.cz/novinky/praha-muze-zaznamy-zastupitelstev-zverejnovat-471.html
                      Liberecký deník dne 26. 1. 2012: Zastupitelé jsou hvězdami na webu. Nelegálně, varuje úřad                http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/zastupitele-jsou-hvezdami-na-webu-nelegalne-varuje.html

 

 Příklady měst, která zveřejňují svá zastupitelstva na internetu:

Semily http://www.semily.cz/cz/obcan/mesto-semily/samosprava-mesta/
Třebíč http://www.trebic.cz/zastupitelstvo-mesta/ds-1105/p1=9124
Jihlava http://www.jihlava.cz/on-line-prenosy-ze-zastupitelstva-mesta-jihlavy/d-465439/p1=49311
Soběšovice http://sobesovice.cz/cz/obecni-urad2/videozaznamy-zastupitelstva/
Děčín http://e-decin.cz/zastupitelstvo/index.php
Okříšky http://www.okrisky.cz/videozaznamy-ze-zastupitelstva-mestyse/ds-26829/p1=10825
Strážnice http://www.straznice-mesto.cz/2011/ds-1117/archiv=0&p1=1042 (audio)
Vřesina http://vresinak.cz/usneseni-zastupitelstva-obce/videozaznamy-jednani-zastupitelstva/
Kraj Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/audio-a-video-zaznamy-ze-zasedani-zastupitelstva/ds-140100/archiv=0&p1=1263  
Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/audio/2010/ (audio), videozáznamy jsou vysílané Českou televizí (taktéž ze Senátu)