Konec podomního prodeje

 Starosta města Ing. Michael Canov

Již žádné beztrestné obtěžování a klamání lidí různými „výhodnými“ smlouvami na elektřinu, plyn a vše možné, které vnucují dotěrní náhončí přímo ve dveřích bytů, jen co důvěřiví obyvatelé otevřou dveře. Pokud se Vám to přesto stane, volejte ihned městskou policii.     Jedná se o činnost, která je pod sankcí zakázána Tržním řádem, který schválila rada města dne 20. 2. 2012. Sankci tvoří buďto bloková pokuta na místě, či ještě větší pokuta v přestupkovém řízení. A pokud se Vám přesto přeze všechno stane, že podepíšete a pak se nestačíte divit, použijte náš Tržní řád při žalobě nebo soudním jednání. Váš podpis byl totiž vylákán protiprávní činností.

 

Tržní řád sice na straně jedné zakazuje prodej podomní a pochůzkový (vyjma charitativních akcí), na straně druhé nijak neomezuje prodej na tržnici, či z mobilní provozovny. Cílem přijetí Tržního řádu nebylo v žádném případě omezení občanů, ale vymýcení zneužívání lidí formou nátlakového a leckdy podvodného prodeje. 

 

Tržní řád vstoupí v účinnost 15. den po vyvěšení, tzn. 7. března 2012.   

 

 


V Chrastavě dne  21. února 2012                                        Ing. Michael Canov

      starosta města Chrastava

 

 

Tržní řád – úplné znění

   

Média:

Genus plus (23. 2. 2012): Minuty regionu (od 6:39)

Prima Family (2. 3. 2012): Zprávy (od 17:29) ) 

Liberecký deník (5. 3. 2012): Chrastava vykázala pryč podomní prodejce