Heslo: „Třiďte odpad, má to smysl“, platí

Děkujeme všem občanům města Chrastava, kteří třídí odpad. Díky vám naše město získalo osvědčení o úspoře emisí

A nejen to. V rámci spolupráce se společností EKO-KOM jsme za 140,496 tun vytříděného odpadu v roce 2011 získali 229.327,- Kč, které byly zpětně využity v odpadovém hospodářství na snížení záporného rozdílu mezi příjmy a výdaji na odstraňování odpadu. V porovnání s lety 2008 až 2011 se množství vytříděného odpadu stále mírně zvyšuje, za 1. pololetí roku 2012 bylo vytříděno již 80 tun. V přepočtu na 1 obyvatele nejsme v rámci kraje žádní přeborníci, ale již pouhý fakt, že odměna, kterou nám EKO-KOM zasílá, nám snižuje náklady a umožňuje tak poplatek za osobu radikálně nezvyšovat, smysl má. Proto:

 

Třiďme odpad, má to smysl!

 Zuzana Vojtíšková, referent ORM