Bílé kontejnery v Chrastavě

Rada města na svém posledním zasedání schválila rozšíření sběru tříděného odpadu o textil. Bílé kontejnery budou umístěny k nádobám na plast, sklo, papír a nápojové kartony. Vyváženy budou firmou DIMATEX CS, spol. s r.o. a to dle potřeby a bezplatně.

4 stanoviště budou umístěny v lokalitách:

 

1. Střelecký vrch – vjezd

2. Turpišova ul. – před jídelnou

3. křižovatka ulic Andělohorská a Ještědská

4. Bílokostelecká ul. – u DPS

 

Bílý kontejner na textil

ANO

NE

čisté a suché textilie (i poškozené) a nositelné párované boty v zavázaných nebo zauzlovaných pytlích nebo taškách. Volně vhazované textilie se mohou při vybírání kontejneru znehodnotit.

znečištěné a mokré textilie, syntetické materiály, nepárovaná a poškozená obuv, koberce, matrace,spací pytle, molitan, stany apod.

Sesbíraný textil se vytřídí a část nositelných oděvů a bot bude věnována Diakonii Broumov na charitativní účely (pomoc pro sociálně slabé a potřebné, v krizových situacích apod.), část bude vyvážena v rámci charity do Indie a Pákistánu. Textilie, které již nejsou vhodné k dalšímu nošení, se dále zpracovávají na čistící hadry, netkané textilie, geotextilie a hadrové lepenky.

Třídění a následné zpracování textilu má pozitivní dopad na životní prostředí. Zmenšuje se objem komunálního odpadu, který končí ve spalovně nebo na skládce. A proto

Třiďte odpad, má to smysl

Děkujeme, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí na černých skládkách v okolí města.