Stavba roku - soubor zdvihacích lávek

video TV Chrastava

Dílo projektové kanceláře VANER s.r.o. , soubor zdvihacích lávek byl po zásluze oceněn jako Stavba roku Libereckého kraje a společnost VANER s.r.o. za ní obdržela cenu Ing. Dr. Štěpána Ješe.

Projektové kanceláři VANER s.r.o. a jejím pracovníkům Lubošovi Vanerovi a Tomášovi Humpálovi upřímně blahopřejeme.

A je blahopřát k čemu. Vždyť realizace lávek vzbudila v loňském roce obrovský zájem všech médií, jak se lze přesvědčit zde.

Pro úplnost doplňujeme, že již za několik týdnů bude otevřena i poslední lávka čtvrtá, která se realizuje v roce letošním.

V Chrastavě dne 19. září 2012 Ing. Michael Canov, starosta

Článek související (18. 10. 2011): Nové zdvihací lávky v provozu (včetně odkazů na média)