Jsem starostou Chrastavy a chci jím být i po roce 2014

fotka starosty okno se starostou

 okénko starosty

Nesmírně si Vážím důvěry voličů v letošních krajských volbách a děkuji za ni. Kandidoval jsem do krajských voleb s třemi cíli. Mým prvním cílem bylo vítězství Starostů pro Liberecký kraj, tím druhým zisk pozice hejtmana pro lídra Martina Půtu a tím třetím - mým osobním - bylo dostat se z běžně nevolitelného 12. místa do zastupitelstva LK na pozici řadového zastupitele. Nikdy před volbami jsem ani já ani nikdo jiný z SLK (včetně lídra) neuvažoval o mém jakémkoli působení na uvolněném (tj. jako zaměstnání placeném) postu náměstka či radního. Zdá se, že se všechny mé předvolební cíle podařilo či v nejbližších dnech podaří splnit. Chci v Libereckém kraji po celé volební období naplno pracovat jako řadovýzastupitel, navíc případně v dopravním výboru či jiné neuvolněné funkci. Byl jsem připraven i na neuvolněnou funkci radního bez portfeje, ale ta nebyla nakonec ustanovena. Velmi si vážím i nabídky, abych pracoval i při starostování současně jako uvolněný náměstek či radní pro dopravu.Této nabídky jsem si velmi vážil a vážím, nicméně nakonec jsem se rozhodnul, ji po velmi obtížném rozhodování s díky odmítnout. Neznamená to však ani v nejmenším, že bych se chtěl práci krajského zastupitele věnovat s menší vervou. Chci však nadále pracovat naplno jako starosta města Chrastava a to nejen do komunálních voleb 2014, ale chci se v Chrastavě v roce 2014 ucházet s plnou vervou a s plným nasazením o znovuzvolení. Myslím si, že mám Chrastavákům stále co nabídnout.

 

Na místo radního pro dopravu je Starosty pro Liberecký kraj nominován můj dlouholetý starší přítel a  starostenský vzor, kterého si celá léta nesmírně vážím, Vladimír Mastník z Lomnice nad Popelkou. Pro Vladimíra se jedná o vyvrcholení jeho dlouholeté politické práce a já jsem přesvědčen, že ve funkci plně obstojí. Sám jsem připraven, kdykoli to bude potřeba, mu pomoci včetně pomoci ve vyjednávání kdekoli včetně ministerstev a Parlamentu a být mu oporou v jeho rozhodování.     

 

V Chrastavě dne 20. 11. 2012                      

Ing.Michael Canov