Oprava Sportovní ulice

Začátkem května budou zahájeny stavební práce na opravě Sportovní ulice, v rámci které bude opravena nejhůře poškozená část, tj. od ulice Vítkovské ke vjezdu na hřiště TJ Spartak Chrastava. Stav této komunikace utrpěl zejména v souvislosti s předloňskou povodní, kdy došlo vlivem odtékající vody z výše položených polí k narušení povrchu tělesa komunikace na několika místech. Povrch byl následně jen provizorně opraven a letos se dočká finální obnovy. Na obnovu přispěla částkou 450.000 Kč organizace Člověk v tísni, o. p. s., a to v rámci prostředků pro obce postižené bleskovou povodní.

Výběrové řízení na realizaci oprav vyhrála společnost Technické služby města Liberce a. s., která splnila všechny podmínky zadávacího řízení a nabídla nejnižší cenu. Termín realizace je naplánován na duben a květen.

Práce na opravě budou prováděny tak, aby byl zajištěn průjezd vozidel s co nejmenším omezením. Za případné komplikace a zdržení v rámci prováděných stavebních prací se omlouváme.

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava