Akce „Kulový blesk“

 

Ve čtvrtek 8. 11. 2012 bylo rozhodnuto o dlouho očekávané rekonstrukci budovy Mateřské školy Sluníčko v Revoluční ulici.

Následovala akce doslova „kulový blesk“, kdy během tří dnů bylo potřeba budovu vyklidit, připravit nové prostory, rozmístit děti, informovat rodiče.

Ve spolupráci s ředitelem ZŠ Mgr. Alešem Trpišovským a místostarostkou Zitou Václavíkovou byl dohodnut postup prací a okamžitě vše začalo. Téměř současně se uvolnily prostory pro třídy v základní škole, vyklízela se budova mateřské školy, připravovaly se třídy v budově v Luční ulici. Vybavení bylo potřeba zabalit, převézt, vybalit, nepotřebné umístit do skladů. Děti byly rozmístěny do budovy MŠ v Nádražní a Luční ulici, 2 třídy do budovy ZŠ v Revoluční ulici.

Aby toho nebylo málo, v sobotu praskla voda v 1. patře budovy v Nádražní ulici, takže chodby byly vyplaveny, stropy proteklé, elektroinstalace mokrá. Takže práce navíc.

Přesto vše bylo zvládnuto za nesmírného pracovního úsilí všech 26 zaměstnankyň mateřské školy, pracovní čety pod vedením Dany Hrubešové, brigádníků Miloše Laxara, dík patří Martinovi Hruškovi, stěhování zajistil Martin Hradecký. Všem patří poděkování a uznání za velký kus odvedené práce.

Bc. Helena Hochmanová - ředitelka