Ředitelka Mateřské školy v Chrastavě

SCF3063.jpg

fotogalerie      video TV Chrastava

Rada města jmenovala na své schůzi dne 25. června 2012, na základě výsledků výběrového řízení, ředitelku Mateřské školy v Chrastavě paní Bc. Helenu Hochmanovou. Jmenování je stanoveno na období 1. srpna 2012 – 31. července 2018. Výběrové řízení se uskutečnilo na základě novely školského zákona a paní Bc. Helena Hochamanová, která je ředitelkou Mateřské školy v Chrastavě již cca 12 let, dokázala své místo úspěšně obhájit.

Starosta města Ing. Michael Canov slavnostně předal dekret paní ředitelce na radnici ve své kanceláři. Přítomni byli také další pracovníci školky.

Ke zvolení gratulujeme.

Bc. Pavel Urban- vedoucí Společenského klubu