V mateřské škole navyšujeme počet tříd

 

Mateřská škola v Chrastavě má v současnosti sedm běžných a jednu speciální třídu (s polovičním počtem dětí). V zájmu uspokojení maximálního počtu požadavků navyšujeme od nového školního roku počet tříd o jednu. Navýšení bude realizováno tak, že v budově Revoluční sice zůstanou tři třídy, ale namísto třídy speciální bude třída běžná. Speciální třída se přestěhuje do budovy v Nádražní ulici, kde se tak rozšíří počet tříd na čtyři. V budově v Luční ulici zůstanou dvě třídy.

Jak je již výše uvedeno, tato změna je zavedena s jediným cílem a sice, vyhovět maximálně požadavkům rodičů. Rada města navíc přijala opatření, které umožní vedení školky umístit několik dětí i během školního roku v případě, že maminka získá zaměstnání. Podmínkou umístění je však trvalé bydliště rodičů dítěte v Chrastavě. Důvodem tohoto opatření je mimo cíle, kterým je přednostní uspokojení Chrastaváků i vyloučení situace, která se dříve běžně stávala, kdy rodiče sice v Chrastavě žili, ale trvalé bydliště měli jinde. To totiž znamenalo, že příjem z RUD jak za rodiče tak za dítě (7 tis. Kč/osoba/rok) neinkasovala Chrastava, ale jiné město a navíc dotyční platili namísto v Chrastavě v jiném městě i poplatek za odpad. Výjimku má pouze několik dětí rodičů z Kryštofova Údolí. To proto, že v Kryštofově Údolí jako v jediné obci v našem bezprostředním okolí mateřská škola neexistuje a město Chrastava má na dobrých vztazích s Kryštofovým Údolím zájem. Zároveň Kryštofovo Údolí platí městu Chrastava podíl na provozních nákladech.

V provozu samozřejmě zůstává i třída mateřské školy v ZŠ a MŠ Chrastava-Vítkov.

Ing. Michael Canov – starosta

V Chrastavě dne 25. 5. 2012