Inscenovaná svatba pro žáky 6.třídy ZŠ

 video školy    fotogalerie

Ve čtvrtek 22. 12. 2012 proběhl v půl desáté ráno v chrastavské obřadní síni netradiční svatební obřad. Od standardního obřadu se lišil pouze tím, že všichni zúčastnění měli věk mezi jedenácti a dvanácti lety. Roli ženicha, nevěsty, oddávajícího, matrikářky, svědků, rodičů a přihlížejících si vyzkoušeli žáci třídy 6. C základní školy. Stalo se tak v projektu Manželství v rámci občanské výchovy s mezipředmětovými vztahy (přesahem do dalších vyučovacích předmětů). Během úvodní hodiny si žáci povídali o životě v manželství a mimo něj, přemýšleli o přínosech i negativech a hledali společné rysy či tradice svatebního obřadu. Poté ve skupinách zakládali svatební agentury, které nabízely veškerý servis pro budoucí svatebčany (od zakoupení prstýnků až po hostinu a hudební zábavu). Ve výtvarné výchově dali své agentuře logo, grafickou podobu a slogan, který měl upoutat případné zájemce. Žáci poté v matematice sestavili celkový rozpočet svatebního dne pro daný počet zúčastněných. 
Svatba se blížila, a tak bylo potřeba navrhnout reprezentativní svatební oznámení a blahopřání. Tato činnost byla zařazena do hodiny informatiky. Poslední dny před obřadem se dolaďovaly detaily jako před skutečnou svatbou. Upravit nevěstě šaty, zajistit prstýnky, svatební kytici, košíčky pro družičky a mnoho dalšího, to zabralo nejen žákům, ale i rodičům mnoho práce. Dále nelze opomenout mňamky na hostině, která po svatebním obřadě a po zametení střepů štěstí z rozbitého talíře následovala. 
Tím bych rád poděkoval všem rodičům, kteří jakýmkoliv způsobem projekt přímo či nepřímo podpořili.
Závěrem nutno dodat, že z pohledu učitele byli žáci od počátku projektu zapáleni a nadšeni. Dále věřím, že si celý projekt užili, nasbírali mnoho nových poznatků a zkušeností, na které si nejednou v životě vzpomenou. 


Tomáš Jerje, tř. učitel