Miloslava Šírová jmenována ředitelkou školní jídelny

video TV Chrastava   fotogalerie

Rada města jmenovala na své schůzi dne 23. 4. 2012 na základě výsledků výběrového řízení ředitelkou školní jídelny paní Miloslavu Šírovou na období 1. 8. 2012 – 31. 7. 2018. Výběrové řízení se uskutečnilo na základě novely školského zákona a paní Miloslava Šírová, která je ředitelkou školní jídelny již cca 20 let, dokázala své místo úspěšně obhájit. Blahopřejeme. Měl jsem tu čest jmenovací dekret přímo na radnici slavnostně předat staronové paní ředitelce za účasti pracovníků školní jídelny dne 24. 4. 2012.

 

V Chrastavě dne 25. 4. 2012 Ing. Michael Canov - starosta

 

Rozhovor s ředitelkou Školní jídelny v Chrastavě, paní Miloslavou Šírovou :

Před otevřením nové školní jídelny jste pracovala ve staré jídelně o několik metrů dál, řekněte nám něco o staré školní jídelně?
Ve staré školní jídelně jsme dovařili v roce 2004. Stěhování proběhlo ze dne na den. Vzali jsme si jenom osobní věci a druhý den jsme zahájili provoz v nové školní jídelně. 

Jaké bylo očekávání na novou školní jídelnu?
Ve staré školní jídelně jsme neměli sociální zázemí pro personál, strávníci neměli odpovídající šatny a sociální zařízení, byl také omezený počet míst u stolů. Z hygienických důvodů byly malé a neodpovídající sklady a nebyla příjmová část na zboží. Zboží se podávalo oknem. 


Co přinesla nová školní jídelna? 
V nové školní jídelně byla úplně nová technologie kuchyně, která odpovídá požadavkům EU. Zaměstnanci mají odpovídající sociální zázemí a šatny, skladovací prostory jsou dostatečné, a to včetně chladících a mrazících zařízení. Strávníci mají dvě prostorné a světlé jídelny a cizí strávníci jsou prostorově a časově odděleni. 

Co chystáte do budoucna? 
Do budoucna se budeme snažit se věnovat zdravé výživě ve spolupráci s Odborem hygieny dětí a mladistvých. Budeme se také snažit, aby co nejvíce dětí navštěvovalo naši školní jídelnu, protože stravování ve školském zařízení je pro děti, po stránce zdravé výživy, nejideálnější.

My přejeme školní jídelně mnoho spokojených strávníků

Bc. Pavel Urban- vedoucí Společenského klubu