Práce na obnově secesního mostu zahájeny

 

V tomto týdnu byly zahájeny stavební práce na výstavbě nového mostu na místě původního secesního mostu přes Jeřici. Výběrové řízení na realizaci stavby vyhrála společnost Skanska, a.s. a práce tak budou v následujících měsících probíhat pod jejím vedením.

V tomto týdnu již proběhly první přípravné práce v korytě Jeřice a v příštím týdnu začnou stavební práce na založení mostu.

Nový most je navržen jako železobetonová konstrukce se zachováním některých původních prvků (zábradlí, lampy), jak je vidět na vizualizaci nového mostu nad tímto článkem. Původní železnou konstrukci mostu již nebylo možné zrealizovat, zejména z důvodu dodržení současných předpisů a norem, které již musí nový most splňovat.

Stavební práce by měly probíhat do konce letošního roku a v jejich průběhu bude bez omezení zajištěn průjezd po vedlejším provizorním mostě.

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava