Chrastava mezi vítězi - zásadní navýšení daňových příjmů

Starosta města Ing. Michael Canov

Boj většiny obcí a měst boj za spravedlivější rozdílení daní skončil obrovským úspěchem. Poslanecká sněmovna schválila a následně jak Senát, tak pan prezident potvrdili, změnu v  tzv. rozpočtovém určení daní (RUD).

 

Pro Chrastavu to znamená, že na jednoho našeho občana tzn. občana s trvalým bydlištěm na katastru našeho města, se nám příjmy z  RUD navýší v poměru 9,2/7. To by mělo cca znamenat, že budeme od příštího roku přijímat 9200 Kč namísto dosavadních 7000 Kč a že vzhledem k 6200 obyvatelům Chrastavy převyšuje odhadované navýšení příjmů více než 13 mil. Kč/rok. Zde je však nutné podotknouti, že toto bude přesně platit jen v případě zachování celostátního inkasa daní. Pokud se sníží (což zcela reálně hrozí) pak se sice poměr navýšení v relativních hodnotách zachová tj. 9/ 7,2 , nikoli však v absolutních, tzn. příjem na občana může být nižší ve skutečnosti než 9 200 Kč. Dalším nepříjemností je, že již nebudeme dostávat peníze za žáky s obcí, kde není škola, či škola daného stupně (snížení příjmů o cca 200 000 Kč). Především však budou zrušeny veškeré dotace z českých zdrojů.

Pozor – české dotace budou zrušeny

Nová školní jídelna byla postavena z českých dotačních programů, z českých dotačních programů byla rekonstruována základní škola či postaveny všechny domy s pečovatelskou službou atd. S tím však bude od příštího roku konec. Na takovéto akce si budeme muset našetřit sami. A budeme mít z čeho – právě ze zvýšeného RUD. Ale musíme navýšené příjmy z RUD ochránit sami před s sebou, abychom je nevyplýtvali na běžné záležitosti (což bude velmi svůdné), ale uchránili je na velké investiční akce (jako je např. rekonstrukce MŠ v Revoluční ulici či rekonstrukce a rozšíření ZŠ ve Školní ulici). Jiná možnost financování takovýchto akcí nebude existovat. Asi bude nejlépe vytvořit z těchto příjmů speciální investiční fond, kde se navýšené prostředky budou ukládat a které bude možno vybírat pouze právě na velké investiční akce.

Příspěvek města Chrastava

 

Příspěvek našeho města pro výše popsanou změnu byl nepatrný. Byli jsme jen jedním kolečkem v obrovské mase obcí a měst. Ale v jedné věci jsme přeci jen zabodovali výjimečně. A sice Tv Chrastava velmi podrobně natočila demonstraci starostů z celé země, která se uskutečnila 21. září loňského roku a její reportáž od nás převzala celá řada obcí a měst. Kdo se na reportáž chce znovu podívat, může zde.

 

V Chrastavě dne 1. září 2012 Ing. Michael Canov - starosta

Článek související: Demonstrace starostů (21. 9. 2011)