Zpomalovací retardéry na sídlišti Střelecký vrch

 

V úterý dne 11. září 2012 byly při vjezdu na sídliště Střelecký vrch instalovány dva zpomalovací retardéry. Věříme, že jejich instalace přispěje k bezpečnosti chodců a především dětí v této nejhustěji obydlené části Chrastavy.

V Chrastavě dne 12. září 2012 Ing. Michael Canov, starosta