Příkop v Andělohorské ulici

fotogalerie

příkop v Andělohorské ulici - video TV Chrastava

příkop v Andělohorské ulici - o týden později - video TV Chrastava

Po několika týdnech jednání opravila Krajská správa silnic příkop v Andělohorské ulici včetně znovuvybudování odváděcí roury do protékajícího potoka. Nechráněný extrémně hluboký příkop proslul tím, že to do něj „napálilo“ hned několik aut. Zásluhu nad nápravou stavu, která se nyní zdá jednoduchá, ale vůbec tomu tak nebylo (komplikace s tím, že byl do potoka vypouštěn nepovolený odpad, technický problém s odvodem případných povodňových vod aj.) má především občanka paní Hana Vachová. Krajské správě silnic a především jejímu vedoucímu oddělení inspekce silniční sítě Ing. Pavlu Oleníčkovi děkujeme za realizaci.

V Chrastavě dne 8. července 2012 Ing. Michael Canov - starosta města Chrastava