Propojení na Frýdlant odloženo na neurčito…

SCF4813.jpg

Liberecký kraj navzdory všem svým dosavadním záměrům a slibům svoji oficiální dopravní prioritu č. 1 přeložku II/592 nezařadil do seznamu žádostí z poslední výzvy operačního programu z Evropské unie na období 2007-2013 (přesněji řečeno její zbývající III. etapu). A to přesto, že jak ze strany města Chrastava (výkupy v řádu cca 5 mil. Kč a připravenost na úhradu tzv. neuznatelných nákladů, tj. chodníků), tak ze strany Povodí Labe, bylo vše připraveno. A dodnes nás o tomto svém kroku oficiálně neinformoval (tím méně o tom, jak plánuje, že se tato situace v budoucnu zhojí).

 Počínání kraje je o to nepochopitelnější, že dotace, které Liberecký kraj získal v rámci dvou prvních etap, byly navázány na dodělání celého díla, tj. i etapy třetí, a pokud by třetí etapa zůstala trvale nedodělaná, znamenalo by to pro kraj, dle mého názoru, povinnost dosud obdržené dotace vrátit. A i město Chrastava by se v takovém případě přihlásilo u Libereckého kraje o vzniklou škodu. Věřím však, že k tomuto černému scénáři nebude muset dojít a akce, byť v dlouhodobém horizontu, dokončena bude.

Možnosti, jak celé dílo dokončit, jsou nyní v podstatě dvě. První je, že bude pro kraje vyhlášena výzva i v novém operačním programu 2014 – 2020 (což není vůbec jisté, v současnosti to nechce vláda povolit) a druhou, že bude akce dokončena z některých českých dotačních programů. Každopádně to je úkol již pro nové krajské vedení v čele s novým hejtmanem (hejtmankou).

 

 

V Chrastavě dne 26. března 2012 Ing. Michael Canov - starosta města Chrastava

 

Média:

23. 2. 2012 Liberecký deník: Průtah v Chrastavě se dokončovat nebude, starosta to kritizuje

23. 2. 2012 - Genus Plus Nedokončená silnice bez třetí etapy zcela ztrácí svůj smysl

8. 3. 2012 – Česká televize Průtah Chrastavou se odkládá, nejsou peníze (video)

10. 3. 2012 – Tv RTM Otázky kolem průtahu Chrastavou

12. 3. 2012 – Český rozhlas Silniční průtah v Chrastavě se zatím stavět nebude

13. 3. 2012 – Rádio Dobrý den Kraj opravu silnice u Chrastavy nedokončí (audio)

15. 3. 2012 – Tv RTM Otázky kolem průtahu Chrastavou (video od 5:12)

Článek související:

7. 9. 2011 Jednosměrné otevření Pobřežní ulice (2. etapa přeložky II/592) – zde odkazy na starší články