Vítání občánků

 TV Chrastava - video

Vítání občánků má v našem městě již dlouholetou tradici a pravidelně přicházejí do obřadní síně městského úřadu v Chrastavě rodiče se svými dětmi, aby tato nově narozená dítka byla slavnostně zapsána do pamětní knihy.

Nejinak tomu bylo v sobotu 6. října 2012, kdy vyparáděné děti pozdravil a zároveň přivítal zastupitel města pan Miloslav Pilař spolu s matrikářkou Helenou Valdmanovou. Ti jim také předali malé dárky jako vzpomínku. Při této slavnostní chvíli samozřejmě nechyběly ani verše paní Zuzany Živnůstkové.

Přejme dětem šťastný život a jejich rodičům jen a jen radost ze svých potomků.

Ivana Loučková, vedoucí kanceláře starosty