Ulice Novoveská

videoreportáž  fotogalerie

 

Město Chrastava schválilo na svém zasedání dne 3. září 2012 nové pojmenování ulice směrem na Novou Ves za bývalou Textilanou (mapa). Komunikace získala nový název Novoveská. Komunikace se dosud jmenovala Frýdlantská, tak se však současně jmenuje ulice na hlavním tahu, takže mohlo docházet dezorientacím záchranné služby apod.

Odstranění „dvojáku“ a tím možných zmatků u ulice Frýdlantské však nebylo hlavním důvodem nového pojmenování ulice. Tím byla úcta k obci Nová Ves a jejím obyvatelům. Nová Ves byla kdysi součástí Chrastavy, ale její osamostatnění neznamenalo žádné ochlazení vztahů. Naopak. Chrastava spolupracuje s Novou Vsí v rámci Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko, vykonává pro Novou Ves tzv. pověřený úřad (stavební atd.), děti z Nové Vsi navštěvují v Chrastavě druhý stupeň, Novovesané k nám chodí k lékaři. Prostě jsme propojení a žijeme spolu jako správní sousedé.

Zároveň musím složit hold svému kolegovi starostovi Jaroslavu Müllerovi a všem zastupitelům Nové Vsi. Obec vzkvétá a při a po povodních Jaroslav vykonal neuvěřitelné množství práce. Jsem proto velmi rád, že jsme se při slavnostním otevření spolu setkali přímo na hranici mezi našimi obcemi.

V Chrastavě dne 12. 10. 2012
Michael Canov - starosta