Navýšení daně z nemovitosti od roku 2013

Zastupitelstvo města Chrastava schválilo na svém zasedání dne 6. 2. 2012 vyhlášku, která stanovila místní koeficient daně z nemovitosti ve výši dvě a též zavedla pro sazbu daně další koeficient 1,5 a to s účinností od 1. 1. 2013.

Základní sazba daně z nemovitosti byla v neměnné výši od roku 1992, kdy nahradila tzv. domovní daň, z výjimkou tzv. Janotova balíčku v roce 2009, který některé položky zdvojnásobil. Pro občany platí, že pro stanovení daně se místní koeficient vynásobí koeficientem základním (v Chrastavě 1,4). Místní koeficient může být až pět, u nás tedy bude od roku 2013 ve výši dvě.

Byl zaveden též další koeficient ve výši 1,5. Ten se však prakticky netýká občanů (s výjimkou samostatných garáží a s výjimkou chalupářů), ale podnikatelů. Vzhledem k tomu, že u drobnějších podnikatelů nebyl zaveden Janotův balíček a že u veškerých podnikatelů byla od roku 2012 dokonce zrušena daň u prvního a dalších pater a navíc podstatně sníženy sazby za vodorovné stavby (jako např. parkoviště) se jedná dle mého názory a spravedlivé vybalancování této daně mezi občany a podnikateli. Pro úplnost dodávám, že se přijatá vyhláška ze zákona vůbec netýká pozemků jako orné půdy, travních porostů, zahrad atd.

Tato daň je jako jediná 100% příjmem města. Odhad navýšení příjmů činí cca 3,5 milionu Kč/rok. Zároveň zastupitelstvo explicitně ve svém usnesení stanovilo, že navýšený příjem bude určen výhradně pro investiční akce a pro vzdělávání mládeže. Považuji tento navýšený příjem za přijatelnější formu navýšení nezbytných příjmů města než např. zavedení vyššího poplatku za odpady, který bude moci býti od roku 2013 zvýšen na 1000 Kč. V tomto případě bychom získali navýšený příjem též ve výši přes 3 miliony korun (navýšení by bylo o 500 Kč/osoba), ale pouze a výhradně od občanů města. V přijatém modelu navýšení daně z nemovitosti platí, že rozhodující část příjmu je z průmyslových zón, tzn. zvýšené zatížení občanů je nižší a přitom získá město stejné příjmy. Jinými slovy, zásluhou přijaté vyhlášky nepředpokládám navýšení poplatku za odpady v dohledné době několika let, a to přesto, že je dlouhodobě v nezměněné podobě.

V Chrastavě dne 8. února 2012
Ing. Michael Canov - starosta města Chrastava

Odkaz: Vyhláška č. 2/2012