Slavnostní otevření nového secesního mostu 28. září 2012

Město Chrastava v loňském roce realizovalo za pomocí dotací z  Ministerstva pro místní rozvoj 30 popovodňových akcí v hodnotě cca 100 milionů Kč. Před několika dny obdrželo město z MMR tzv. limitky na posledních pět akcí, kterými jsou Secesní most, most „U komína“, navazující komunikace u mostu „U komína“, obnova veřejného osvětlení a oprava vodní nádrže (staré koupaliště) v celkové hodnotě cca 20 mil. Kč. Rekonstrukce těchto posledních dotačních akcí z MMR na městském majetku se tak již rozjely či v nejbližších dnech rozjedou naplno. Jednoznačně nejvýznamnější akcí je vybudování nového secesního mostu. Jelikož speciálně na znovu vybudování secesního mostu byla v popovodňových dnech uspořádána sbírka v našem partnerském městě Eichstätt, konáme vše proto, aby most mohl být slavnostně otevřen v den 10. výročí uzavření partnerské smlouvy, tj. 28. září 2012. Tento den je navíc velmi významný, neboť se jedná o den české státnosti, výročí úmrtí svatého Václava.

To, že je secesní most symbolem povodní, ale i symbolem povodní, dokazuje zájem médií o jeho obnovu jako např.: iDNES, ČTK (2), Český rozhlas (2), GENUS PLUS ,

Liberecký kraj – stále nic, nic, nic

Z dotačních akcí Ministerstva pro místní rozvoj bohužel dosud nezačala realizace ani jedné jediné akce Libereckého kraje. Ani páteřní komunikace od křižovatky Andělohorská-Nádražní po Novou Ves ani komunikace Andělská Hora - Kryštofovo Údolí. O komunikacích Vítkov, Andělohorská a Liberecká ani nemluvě, tam Liberecký kraj o dotaci ani nepožádal.

Bohužel se zdá, že současná krajská reprezentace na tomto žalostném a katastrofálním výsledku již nic změnit nedokáže.

Povodí 2013 nebo 2014

Ani Povodí Labe dosud v Chrastavě nerealizovalo plánovanou generální opravu. Tu má rozvrženu v celé postižené oblasti na období 2013 až 2014. Zda Chrastava vyjde ještě v letošním roce či až v příštím není ještě jasné.

Další městské akce a Evropský fond solidarity

Město realizovalo též rekonstrukce komunikací v Kolonce, Vísce, Barandově, na Vysoké, v Malé Mostní a dalších cca 230 menších, malých a docela malinkatých akcí v celkové hodnotě přes 25 milionů Kč. V současné době město usiluje o nenárokovou dotaci na většinu těchto již realizované akcí z Evropského fondu solidarity.

Pomohl i Člověk v tísni

Speciální dotační pomoc dostalo město ve věci rekonstrukce ulice Sportovní. A sice dotaci od organizace Člověk v tísni.

V Chrastavě dne 12. 6. 2012

Ing. Michael Canov – starosta města Chrastava

Média:

17. 5. 2012 iDNES Nový most v Chrastavě ozdobí secese z předchůdce strženého vodou

5. 6. 2012 ČTK V Chrastavě začali stavět nový most místo zničeného secesního (2)

7. 6. 2012 Český rozhlas V Chrastavě dokončují stavbu repliky secesního mostu zničeného povodní (2)

11. 6. 2012 GENUS PLUS Minuty regionu (od 05:36)