Vláda konstatuje: Ministerstvo financí jednalo dlouhodobě protizákonně

Starosta města Ing. Michael Canov

 

Ve středu 14.3. 2012 vyvrcholil na zasedání Vlády České republiky spor mezi Ministerstvem financí a ombudsmanem ve věci videoterminálů.

Vláda přijala toto nařízení: „Nařízení vlády ministerstvu financí ukládá, aby v souladu s loterijním zákonem zahájilo s provozovateli hazardních her řízení o odnětí již uděleného povolení k provozu hracích automatů.“

A premiér to po zasedání vlády komentoval slovy: „Změna v povolovacím procesu se týká dlouhodobé nezákonné rozhodovací praxe spočívající v nerespektování loterijního zákona a rovněž obecně závazných vyhlášek obcí přijatých za účelem regulace hazardu"

Ministerstvo financí se léta vysmívalo obcím a vydávalo deseti až padesátiletá povolení na videoterminály zcela bez ohledu na jejich vyhlášky. A odebrat již vydané povolení, pokud vyhláška vznikla později…no tak to dostávalo Ministerstvo financí přímo záchvaty smíchu. A přitom loterijní zákon takovýto postup přímo nařizoval a nařizuje.

§43 odst.1 loterijního zákona: „Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zruší povolení, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo jinou podobnou hru povolit“

Vysmívalo se Ministerstvo financí, vysmívalo, až to skončilo 14. 6. 2011 jeho debaklem u Ústavního soudu (kde dle jeho pokynů Chrastavu žalovalo Ministerstvo vnitra). A praktický výsledek?…Parlament hodil Ministerstvu financí laso a s odkazem na hrozbu arbitráží se pokusil novelou loterijního zákona alespoň na tři roky zachránit již vydaná povolení (schváleno 152 ze 179 přítomných poslanců a 60 ze 63 přítomných senátorů).

Z novely loterijního zákona (schváleno 6. 9. 2011): „Na povolení, která byla vydána podle § 2 písm. i), j) a podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012, se zmocnění obce vydávat obecně závaznou vyhlášku nevztahuje do 31. prosince 2014“

Jenže, co čert nechtěl. Den poté, tj. dne 7. 9. 2011 utrpělo Ministerstvo financí skrz Ministerstvo vnitra další debakl u Ústavního soudu., když plénum Ústavního soudu vydalo ve věci Františkových Lázní další jednomyslný nález. A v tomto nálezu Ústavní soud explicitně sdělil, že ani zákon nemůže obcím odebrat právo vydávat vyhlášky regulující hazard.

Z nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 56/10 (bod 37): „Ústavní soud proto uzavírá, že nelze připustit takový výklad podústavních předpisů, který by ve svém důsledku vedl k popření ústavně zaručeného práva územních samosprávných celků na samosprávu v tom smyslu, že by obce byly zbaveny možnosti rozhodovat ve formě obecně závazných vyhlášek o tom, kde se mohou na jejím území vyskytovat provozovny loterií a jiných podobných her, bez ohledu na to, jaké je jejich vnitřní technické uspořádání.“

Ministerstvo financí však využilo lasa zákonodárců natolik, že se vysmívalo nadále nejen obcím, ale přímo i Ústavnímu soudu a (s výjimkou Chrastavy a Františkových Lázní) nadále odmítalo, byť jen zahájit správní řízení o odejmutí již vydaných povolení, které jsou v rozporu s vyhláškami. A vysmívalo se i ombudsmanovi, který se do věci vložil. Pan ombudsman se však nedal a vláda mu dala 14. 3. 2012 za pravdu, když konstatovala, že dosavadní praxe Ministerstva financí byla dlouhodobě nezákonná a nařídila Ministerstvu financí zahájit správní řízení k odebrání již vydaných povolení.

 

Délka povolení, výše sázek, vzdálenost od škol – vše nezákonně

Výše uvedené však nebylo vše, co ve svém usnesení konstatovala vláda. Dala totiž panu ombudsmanovi zapravdu i v bodě (V/1), kde pan ombudsman explicitně konstatoval, že Ministerstvo financí povolovalo na nezákonnou dobu (smělo max. na 1 rok, limit překračovalo 10 až 50 krát), povolovalo nezákonné výše sázek, proher, výher (limit překračovalo 500 až 10 000 krát) a povolovalo u škol a dalších zařízen, kde mu to zákon zakazoval..

Suma sumárum, při vědomí toho, že Ministerstvo financí povolilo cca 70 tis. videoterminálů a že u každého povolení byl zákon porušen několikrát, to vychází na cca 200 000 (slovy dvou set tisícinásobné) porušení zákona ze strany úředníků odboru 34 (Státní dohled nad sázkovými hrami a loteriemi) Ministerstva financí. A to nepočítám, že Vláda dala za pravdu panu ombudsmanovi i v dalším bodě (V/4), kde ten tvrdil, že povolení na elektromechanické rulety, elektromechanické kostky a triplexy vydávalo Ministerstvo financí absolutně nezákonně (Ministerstvo financí vůbec nemělo zákonné oprávnění vydávat jakákoli povolení na tyto přístroje, přesto je jednoduše obcím ukradlo).

Co bude dál?

Porušování zákona ze strany ministerských úředníků je absolutně nepřijatelné. Tím spíše dlouhodobé porušování zákona. A právě z tohoto tyto úředníky ve středu obvinila samotná vláda. Co bude dál? Jak je možné, že se týden po usnesení Vlády s danými úředníky nic neděje? Dvou set tisícinásobné porušení zákona ze strany úředníků MF (které vyplývá s usnesení Vlády) si zaslouží nejen skandální zápis do Guinessovy knihy rekordů, ale proboha také snad musí přivést k právní resp. trestně-právní zodpovědnosti i příslušné úředníky. Nebo snad nemusí…?

Svým usnesením zároveň Vláda implicitně přiznala nejen to, že strašení arbitrážemi byly „bohapusté kecy“ (omlouvám se za výrazivo, ale je nejvýstižnější), ale také to, že novela zákona, která odebrala obcím na tři roky zmocnění k již vydaným povolením, je v rozporu s ústavně zaručeným právem obcí na samosprávu. Omluví se obcím poslanci a senátoři, kteří toto způsobili? Uvidíme…

Odkazy:

Vyjádření pana ombudsmana Sp. zn.: 2/2012/SZD/BK ze dne 1. 3. 2012

Usnesení Vlády č.156 ze dne 14. 3. 2012

Ing. Michael Canov – starosta Chrastavy

V Chrastavě dne 17. 3. 2012, aktualizováno 21. 3. 2012

Články související:

4. 12. 2011 Potvrzeno - obce nemusí ani po 1. 1. 2012 čekat tři roky na rušení již vydaných povolení na videoterminály

10. 10. 2011 Definitivní vítězství Chrastavy nad hazardní lobby

27. 6. 2011 Mluvčí ministerstva financí lže, jako když tiskne

15. 6. 2011 Ústavní soud: Videoterminály patří mezi výherní hrací přístroje

7. 4. 2010 Videoterminály budou a se vší parádou aneb skandální postup rozpočtového výboru (s odkazy na starší články)