Předání daru dětskému domovu v Krompachu

Video TV Chrastava


Ve čtvrtek 8. března 2012 navštívili pracovníci Společenského klubu Chrastava Dětský domov v Krompachu v Čechách za účelem předání věcného daru. Ze zisku společenské akce pracovníků Městského úřadu Chrastava byly zakoupeny čtvery boby a sada na stolní tenis. Dar udělal dětem radost, neboť zrovna odjížděly na týdenní pobyt na horách do Harrachova.

Domov se nachází v malé vesničce v Lužických horách, téměř na hranicích s Německem. Rozlehlá budova s parkem a hřištěm je původně zámek a byla postavena v polovině 16. století. Dřívější panská budova se stájemi, která dnes slouží jako jídelna a společenská místnost, po válce sloužila jako škola v přírodě pro pražské děti. V polovině 60. let minulého století byla využívána jako zvláštní internátní škola.

Celý název domova je Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Krompach v Č. a žije v něm 48 dětí od tří do osmnácti let. Svojí kapacitou se jedná o druhý největší dětský domov v Libereckém kraji. Jsou zde umístěny děti ze sociálně slabých rodin nebo děti s mentálním postižením. Děti jsou rozděleny po osmi do šesti rodinek, takže sourozenci bydlí pohromadě. Každá „rodina“ má svůj byt s kuchyní, obývákem, ložnicemi a příslušenstvím. Měli by to být především rodiče, kteří společně tvoří svět svých dětí, ale tady to jsou všichni pracovníci domova, především vychovatelky, které tráví s dětmi nejvíce času.

Ke každé rodince jsou přiděleny dvě vychovatelky, které s dětmi hospodaří, dělají úkoly, věnují se jim ve volném čase, hrají si s nimi, organizují jim kroužky, chodí s nimi na procházky a výlety a o víkendech dětem vaří. Tety vlastně dětem nahrazují maminky. Po domově nás provedla paní ředitelka Mgr. Regina Stiblíková a vedoucí vychovatelka Renata Hrochová a umožnily nám nahlédnout do běžného dne domova.V přízemí jsme navštívili šatnu, mateřskou školku, kde nám děti zarecitovaly, dále jídelnu a tělocvičnu. Nahlédli jsme do tříd ZŠ a do několika bytečků. Každý ze šesti bytů je jiný. Mluvili jsme s dětmi i s vychovatelkami. Zjistili jsme, že se zde dětem daří dobře, jsou spokojeny, nestyděly se nás a my doufáme, že boby na horách užijí k velké radosti. Děti jezdí nejen na hory, ale na letní tábory s různým zaměřením, absolvují mnoho pobytů mimo dětský domov, byly několikrát u moře, zúčastňují se mnoha akcí a výletů. Mají zde několik kroužků, jezdí na kolech, sportují. Z takovýchto aktivit si děti odnesou velké množství zážitků, na které dlouho vzpomínají.

Dětský domov se prezentuje různými vystoupeními i pro obyvatele Krompachu. Letos např. poprvé místní zažili masopust. Děti se účastní letních slavností a vyvrcholením je třídenní akce Andělská slavnost před vánočními svátky, která loni proběhla již podvanácté.

S dětmi z domova se uvidíme na Chrastavských slavnostech, kde se nám představí kroužek mažoretek a před vánocemi chystáme charitativní akci „Splněná přání“, které se může zúčastnit každý z vás. Podrobnosti přineseme v říjnových listech.

Jitka Marxová