MĚSTO CHRASTAVA

náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: 485 14 3 310 fax: 485 14 3 344

 

Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele Školní jídelny Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec - příspěvkové organizace

Město Chrastava v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na přechodné ustanovení Čl. II zákona č. 472/2011 Sb. odst. 5, písm. a) a v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkurs na obsazení funkce ředitele

Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec - příspěvková organizace

Nástup do funkce k 1. 8. 2012

Požadavky: Úplné střední nebo vysokoškolské vzdělání, 5 let praxe na hospodářské či ekonomické pozici ve školní jídelně, praxe v řídící pozici výhodou, znalost předpisů týkající se školní jídelen a stravování, morální bezúhonnost.

 

K přihlášce přiložte:

- úředně ověřené kopie o dosaženém vzdělání

- potvrzení o průběhu zaměstnání uchazeče potvrzené posledním zaměstnavatelem

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší než 3 měsíce)

- strukturovaný životopis

- koncepci rozvoje školního stravování

- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

- čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem přihlášek osobně na podatelnu Městského úřadu v Chrastavě nám. 1. máje, nejdéle do 12 hodin pátku 30. března 2012.

Přihlášky je možné též zaslat písemně na adresu Městský úřad v Chrastavě, nám. 1. máje 1, Chrastava 463 31, přihláška se však považuje za včas doručenou pouze v případě, že bude doručena na podatelnu do termínu a hodiny uvedené při osobním doručení. Obálku zřetelně označte názvem výběrového řízení.

Případné dotazy: tajemník konkurzní komise paní Ivana Loučková, louckova@chrastava.cz, 482 363 816

Konkurzní řízení vyhlásila Rada města Chrastava na své schůzi dne 30. 1. 2012 svým usnesením č. 2012/02/X

 

Ing. Michael Canov   

starosta města