Rozloučení se školou žáků devátých ročníků ZŠ

video -  9.A a 9.C       video -  9.B

Dobrý den, vážený pane starosto, vážený pane řediteli, vážení učitelé, rodiče a přítomní. Dovolte, abych Vás zde přivítal při příležitosti předávání závěrečných vysvědčení 9.tříd.

Zároveň bychom vám chtěli poděkovat za strávených devět let na základní škole, za vědomosti, které jste nám předali a za vstřícnost a trpělivost. Naše třída 9.B by chtěla hlavně poděkovat třídní učitelce Ivetě Steidlové, která při nás stála v dobrém i ve zlém. Musela za nás řešit hodně problémů, ale přesto všechno to s námi vydržela.

Je ale konec roku a my se tu tímto loučíme. Naše cesty se rozejdou, ale vzpomínky a zážitky na základní školu zůstanou.

Myslíme si, že nás učitelé dostatečně připravili na střední školy, proto doufáme, že bez větších problémů dostudujeme. Patří vám ještě jednou veliké díky.

Třída 9.B

Vážení přítomní, naši učitelé a milí rodiče.

Dnešek je naším posledním společným dnem za základní škole.

Do první třídy jsme vstupovali jako princezny, kovbojové, vojáci či kosmonauti. Postupem času, těžkým probíjením se jednotlivými ročníky jsme se vypracovali až k vrcholu. Teď nám začíná něco nového, námi neprozkoumaného, neznámého a chceme věřit, že hezkého.

Po devíti letech těžké práce naší, pánů učitelů i našich rodičů odcházíme do života jako mladí muži a pohledné ženy. Sbohem, princezny, kovbojové, vojáci i kosmonauti. Každého dne se něco končí, něco překrásného se končí. Každého dne se něco začíná, něco překrásného se začíná. Nezbývá než složit velké poděkování všem učitelům a neméně poděkovat našim rodičů za trpělivost a lásku.

Děkujeme.

Třída 9.C

Milí pozůstalí,

V tento slavnostní den jsme se tu sešli, abychom se rozloučili a připomněli si 9 let na základní škole.

V našich myslích si stále ještě uchováváme vzpomínku na naše 1. zvonění, když jsme jako prvňáčci usedali do školních lavic. Ale stejně tak budeme vzpomínat na poslední zvonění, se kterým se s námi loučili naši spolužáci.

Proberme se naše vzdělání rok po roce, učitele po učiteli. Dobře si vybavujeme, jak nás paní učitelka Havránková naučila přečíst 1. knížku, vypočítat jednoduché příklady. Některým upadlo i pár slz kvůli špatným známkám. Paní učitelka Preislerová nás provedla druhou třídou a připravila nás na další roky s paní učitelkou Kollmannovou. S tou jsme zažili tři roky plné zábavy, týmových her a výletů. A najednou jsme se ocitli na 2. stupni. S paní učitelkou Kaškovou jsme prožili čtyři roky, kdy jsme zjistili, že spousta věcí není vtipných. Byla z nás děcka, později mládež. Mnohokrát jsme soupeřili s jinými třídami např. o prvenství v družině, sportovních utkáních a vědomostech.

Dovolte nám u této příležitosti za vše poděkovat panu školníkovi, že nám otevíral dveře, paní uklizečce, která uklízela po křídových válkách a v neposlední řadě také všem ochotným učitelům, kteří nám do hlavy hustili všemožné „moudrosti“.

S tímto se s Vámi loučíme, děkujeme a přejeme Vám další hodné třídy a skvělý kolektiv jako jsme byli my.

Třída 9. A