READY KIRKEN – neprofesionalita v přímém přenosu

Za 17 let Chrastavských slavností jsme zažili leccos. Ještě nikdy však neprofesionalitu jako v případě populární skupiny READY KIRKEN, která byla naplánovaná jako vrchol sedmnáctého ročníku Chrastavských slavností v hlavní den v sobotu 2. 6. 2012.

Jedním ze základních atributů skutečného profesionála je, že se dostavuje tam, kde má být, včas, ba plánuje své cesty s časovou rezervou, co kdyby se něco neočekávaného stalo. V případě READY KIRKEN bylo smluvní povinností kapely přijet v 19:00 hodin na vystoupení, které bylo smluvně stanovené od 20:00 hodin (viz. sken první strany smlouvy uzavřené v únoru 2012). V den vystoupení v čase cca 15:00 hodin jsem se dozvěděl, že bylo zcela náhodně zjištěno, že daná skupina vystupuje tentýž den v Jižních Čechách v Třeboni, a to do 17:30 hodin (později jsem zjistil, že měla dokonce do 18:30 viz. sken z otevírání lázeňské sezóny). Telefonoval jsem neprodleně členovi kapely, jehož číslo se mně podařilo získat, který mně sděloval, že to do Chrastavy stihnou a kdyby bylo nějaké zpoždění, no tak co…. Ubezpečil jsem ho, že žádné „no tak co“, že je jejich profesionální povinností dodržet smlouvu a že na ně bude bezpochyby čekat plné náměstí.  Vzápětí jsem telefonoval  i majitelce agentury, která mně sdělila, že vystoupení v Třeboni šlo mimo agenturu, ale že jí říkali, že to určitě stihnou. Vzápětí mně telefonoval další člen skupiny, který mně sdělil, že koncert v Třeboni ukončí o půl hodiny dříve v 17:00 hodin a že to určitě stihnou. Když však uplynula nejen 19. hodina (viz smlouva), ale i 20. hodina (začátek samotného vystoupení) a READY KIRKEN nikde, bylo mně po telefonickém bombardování sděleno, že v jednom z aut došla nafta a tak členové skupiny marně stopují jiná auta, zda by jim nějakou nedala. V cca 20:40 hodin se objevilo v Chrastavě u podia konečně  dodávkové auto READY KIRKEN, v kterém však byl kromě bubnů jen bubeník. Ten mně sdělil, že druhé auto s jeho spoluhráči je taženo na tažném laně.  Vyslal jsem na pomoc MP se dvěma vozy města, které nakonec zbývající členy kapely dovezly a vystoupení tak začalo se 111 minutovým zpožděním ve 21 hodin 51 minut 

Samotné vystoupení, kde kapela dodržela, ba dokonce přesáhla nasmlouvanou délku vystoupení (tak jak jsem předtím opakovaně důrazně požadoval), bylo přijato zaplněným náměstím velmi kladně.

 

ČERT TO VEM a RETROLIVE – velké poděkování

V sobotu od 14:00 hodin vystupovala v CVA revivalová kapela ČERT TO VEM. Tato kapela operativně a velmi vstřícně vyhověla mé prosbě a improvizovaně vystupovala od 20:00 hodin  na hlavním pódiu téměř dvě hodiny před netrpělivým davem čekajícím na READY KIRKEN. Skupina RETROLIVE vyšla též vstříc naší prosbě a posunula své vystoupení (které mělo původně začínat ve 22:00 hodin až na 23:45 a končilo namísto o půlnoci až v neděli v 1 hodinu 15 minut).

Omlouvám se tak zároveň občanům, bydlícím na náměstí a v bezprostředním okolí za prodloužení doby hluku.Věřím, že vzhledem k výše popsané mimořádné situaci toto vezmou s pochopením.

Ing. Michael Canov – starosta  města Chrastava

V Chrastavě dne   3. 6. 2012

Média:

 

3. června 2012 TV Nova - Odpolední televizní noviny (od 8:42)