Stanovisko starosty města ke kauze natáčení v hasičské zbrojnici

 

V roce 2006 došlo k natáčení v hasičské zbrojnici v Chrastavě. 

O této události jsem se cca rok poté dozvěděl, když se ke mě dostavil zástupce hasičů z Prahy a seznámil mě s tím, že se v prostorách hasičské zbrojnice natáčelo tzv. gay porno.  Pochopitelně jsem okamžitě jednal s vedením hasičů a bylo mně opakovaně odpřísáhnuto, že oni netušili, co se v prostorách hasičské zbrojnice odehrávalo, že s nimi domluvili natáčení reklamního spotu pro hasiče s tím, že si vyžádali na cca 2 hodiny prostory hasičské zbrojnice pro samotný natáčecí štáb a hasiči jim vyhověli. Zároveň mně bylo odpřísáhnuto, že za toto natáčení nepřijali ani korunu, brali to spíše tak, že někdo udělá pro hasiče zdarma reklamu. Jakkoli se jednalo ze strany hasičů o téměř neuvěřitelně naivní a samozřejmě nesprávný postup, právě nezakrytí identifikačních znaků města Chrastava na autech naznačuje, že toto tvrzení je pravdivé. Kromě toho, že mně dosud nikdy nelhali, bylo v logice věci, že pokud by někdo z hasičů postupoval s vědomím, co hodlá filmový štáb ve skutečnosti natáčet, muselo by mu býti jasné, že tyto identifikační znaky odhalí ve zveřejněném filmu či fotografiích místo, kde se natáčelo a celá záležitost tzv. praskne.

Když jsem se v roce 2007 o události dozvěděl, byl jsem postaven před otázku, co s tím. Byla to  situace již tzv. ex-post, kdy již nešlo dané události zabránit. Podávat trestní oznámení nemělo smysl, neboť natáčecí štáb byl prokazatelně puštěn hasiči do daných prostor dobrovolně, byly jim zapůjčeny obleky a odemknuta auta  s povolením zde natáčet, bez písemné specifikace, co být natáčeno nesmí. Přijal jsem především opatření, aby se daná věc již nikdy neopakovala. Na hasičské zbrojnici byly vyměněny všechny zámky, velitelovi sděleno, že neexistuje, aby kohokoli bez vědomí města pouštěli samotné do zbrojnice atd. Samozřejmě existovala možnost velitele, případně další členy sboru, tzv. odstřelit. Při zvažování pro a proti jsem vzal tehdy do úvahy,  co všechno dobrovolní hasiči pro město za ta léta vykonali. A toto stanovisko převážilo nad tím, že jejich postup, kdy tak neuvěřitelně lehkomyslně pustili někoho do prostor natáčet údajně reklamní spot, byl jednoznačně nesprávný. 

V období po této události chrastavští hasiči vykonali pro město mnoho dobrého a neocenitelného. Především, ale nejen, v období povodní.  Poté, co byla včera tato situace medializována TV Prima Family, je situace velmi nepříjemná. Jedná se bez diskusí o obrovskou ostudu, nicméně při zvažování, co všechno za ta léta dobrovolní hasiči a zejména jejich velitel pro město vykonali, se za ně stavím. Nechci zlikvidovat velitele a celý sbor dobrovolných hasičů na základě jedné obrovské boty. To, co za ta léta vykonali pro město dobrého, převažuje, většina z nich nechala ve sboru dobrovolných hasičů celý svůj profesní život.

Vážení občané města Chrastava, vážení dobrovolní hasiči v celé České republice i v zahraničí, vážení občané České republiky, velmi se omlouvám za to, co se stalo a co již bohužel nejde vzít zpět.  

 

V Chrastavě dne  4. ledna 2012                                        Ing. Michael Canov

    starosta města Chrastava