Nálety a jiná kácení

video TV Chrastava

V současné době dochází k mnoha kácení náletových dřevin z důvodu nejrůznějších stavebních akcí, které se plánují. Nejinak je tomu i na stěně pod farou za kostelem, která je v majetku města Chrastava. Uvažuje se o jejich další opravě a odstranění dřeviny je tedy nutné k dalším technologickým postupům oprav.

V této souvislosti upozorňuje OVÚS MěÚ Chrastava na konec vegetačního klidu, který končí 31.3.2012. Po tomto datu by již neměly (až na výjimečné případy) do listopadu padnout žádné další dřeviny. Ořezy dřevin, které nepodléhají povolení správního orgánu, mohou být realizovány v dubnu a v odůvodněných případech i v květnu. V souvislosti s ořezy dále upozorňujeme, že by měly být prováděny citlivě, tak, aby nedošlo k poškození dřeviny. Nejlépe je takovou práci zadat odborné firmě. Nedodržením zákonných norem spojených s kácením a údržbou dřevin se majitel může vystavit postihům ze strany orgánu státní správy na ochranu přírody a krajiny.