Jízdní řády pro rok 2012 – 2013

 

 

Dne 7. 9. 2012 proběhlo na Krajském úřadu Liberec, za účasti zástupců měst a obcí Libereckého kraje, odboru dopravy KÚ LK, KORID LK a v neposlední řadě drážních a autobusových dopravců působících v daném území, projednání stavu zajištění dopravní obslužnosti pro období 9. 12. 2012 – 14. 12. 2013.

 

V rámci přípravy jízdních řádů byly všechny připomínky obcí i jednotlivých občanů došlých během roku posuzovány z hlediska účelnosti a naléhavosti – dle možností byly připomínky došlé do konce července zapracovány do návrhů jízdních řádů.

Koordinační porada měla za úkol zhodnotit fungování současného stavu a odsouhlasit návrh jízdních řádů pro výše uvedené období.

 

Závěr:

Jízdní řády, jak jsou v současné době nastaveny, se pro město Chrastava a blízké okolí měnit nebudou a jejich časová pásma zůstávají beze změny.

 

V případě jakýchkoliv připomínek či požadavků na doplnění jízdních se mohou občané během roku obracet, jak písemně, tak telefonicky na adresu KORID LK, spol s r. o., U Jezu 642/2a, Liberec (koridlk@kraj-lbc.cz), příp. na Infocentrum Chrastava (485 143 161, marxova@chrastava.cz) nebo kancelář starosty, Ivana Loučková (482 363 816, louckova@chrastava. cz) .

 

 

Ivana Loučková, vedoucí Kanceláře starosty