Popovodňová obnova Jeřice a Vítkovského potoka

video TV Chrastava

V nejbližších dnech začne Povodí Labe s. p. realizovat popovodňovou obnovu zničených koryt Jeřice a Vítkovského potoka.

 

Jeřice – 94 milionů

Výběrové řízení na obnovu Jeřice vyhrála firma OHL ŽS a.s. Tato firma je českou větví mezinárodní španělské stavební společnosti Obrascón Huarte Lain. V Chrastavě bude realizovat svoji vůbec první zakázku. OHL ŽS a. s. vyhrála soutěž (z cca 15 firem) s cenou 94 mil. Kč (78.375.067 + 20% DPH). Akci je smluvně zavázána dokončit do konce listopadu příštího roku, nicméně více než třetinu prací musí realizovat již do konce listopadu letošního.

Za firmu OHL ŽS je případné dotazy občanů do doby dokončení díla připraven kdykoli zodpovědět Ing. Pavel Bečvář mailto:pbecvar@ohlzs.cz , mobilní tel. +420 724351334. Za Povodí Labe Ing. Jakub Hušek, mailto:husekj@pla.cz , mobilní tel. +420 602128870.

 

Vítkovský potok – 11 milionů

Výběrové řízení na obnovu Vítkovského potoka vyhrála firma EUROVIA CS a.s.. Tato firma je naopak v Chrastavě dlouhodobě známá. EUROVIA vyhrála soutěž za obdobných podmínek s  cenou necelých 11 milionů Kč (8.948.980 + 20% DPH). Akci je smluvně zavázána dokončit do konce června příštího roku. I u této akce musí být třetina prací realizována ještě letos.

Za firmu EUROVIA CS je případné dotazy občanů do doby dokončení díla připraven kdykoli zodpovědět pan Martin Hořák mailto:martin.horak2@eurovia.cz, mobilní tel. +420 731601144. Za Povodí Labe opět Ing. Jakub Hušek.

 

 V Chrastavě dne 19. září 2012 Ing. Michael Canov, starosta

Přílohy (situační mapy):   Jeřice_situace_stavby.pdf    Vitkovsky_potok_situace_stavby.pdf