Chrastava uspěla i napodruhé z fondu solidarity

video TV Chrastava

Jupí, získali jsme dalších 5 miliónů Kč z fondu solidarity, prostředků, se kterými nebylo původně v rozpočtu vůbec počítáno. Mám radost, opravdu mám nelíčenou radost.

A opět mohu jen zopakovat velké poděkování českým europoslancům v čele s libereckým Edvardem Kožušníkem, kteří v Evropském parlamentu vybojovali peníze na nápravu po povodních ve fondu solidarity. A přidávám i velké poděkování jak svým úředníkům v čele s Mgr. Jakubem Dvořákem a Ing. Lenkou Míškovou z ORM MěÚ, tak úředníkům KÚ v  Liberci v čele s Ing. Lukášem Chmelem, kteří celou záležitost s Ministerstvem financí, přes které byla dotace přidělována, administrovali.

A protože se dotace z fondu solidarity týkají vesměs akcí, které již byly realizovány a z prostředků města již dříve proplaceny, znamená to, že se nám prostředky ve výši přiznané dotace uvolňují. A tak zatímco již dříve oznámený úspěch v první části ve výši 7.651.366,70 Kč bude určen pro demolici ruiny „kulturáku“, část druhá ve výši 5 034 733,30 bude využita nejen pro ještě letošní realizace rekonstrukcí dvou místních komunikací v Andělské Hoře, druhé etapy ulice Sportovní, ulice Bílokostelecké a položení nového povrchu na mostě přes Lužickou Nisu na Barandově, ale také pro realizaci rekonstrukce ulice Bezručova a na opravu Eichstättských schodů v příštím roce.

Takže jásám….celkově získaná částka z fondu solidarity vysoce přesáhla 12 miliónů Kč (12.686.100 Kč), a to nemusí být ještě konec. Usilujeme ještě o částku řádově se blížící 10 milionům. Stejně jako první dvě částky musí projít nejen schvalovacím procesem na Ministerstvu financí, ale musí být také potvrzena krajským zastupitelstvem. Vše se ovšem musí stihnout ještě letos, jinak dosud nevyčerpaná část nenávratně propadne. Tak se jen modlím, aby se po volbách nové krajské zastupitelstvo do té doby vůbec sešlo a především, aby danou záležitost mělo na programu.

V Chrastavě dne 26. září. 2012 Ing. Michael Canov, starosta města

 Seznam výdajů spojených s nápravou škod po povodních v srpnu 2010 podpořených z Fondu solidarity Evropské unie.