Probíhají přípravy na opravu Eichstättských schodů

 Vzhledem k trvale neuspokojivému stavu Eichstättských schodů, kdy dochází po každé zimě k nutnosti oprav poškozených míst, jsme zahrnuli celkovou opravu této důležité spojnice mezi sídlištěm na Střeleckém vrchu a spodní částí města do plánovaných oprav. Vzhledem k charakteru oprav bude celá akce koordinována se správci sítí v blízkém okolí, zejména s firmou VE a RWE, správci teplovodního vedení, resp. plynovodu, kteří by se na akci finančně podíleli a omezilo by se tím riziko stavebních zásahů do opravených schodů v případě havárie.

V současné době je reálný termín oprav v roce 2013, aby každý z dotčených subjektů mohl akci investičně a finančně zahrnout do svých plánů.

Z těchto výše uvedených důvodů letos proběhne pouze běžná oprava nejhorších poškozených úseků, aby byla zajištěna bezpečnost chodců.

 

Současně při této příležitosti bych rád připomenul smutnou skutečnost a tou je neustálý problém vandalismu, se kterým se potýkáme v celé Chrastavě, zde konkrétně především na altánku, který je v horní části Eichsttätských schodů a kde dochází k jeho neustálému poškozování a devastaci. Následné opravy zatěžují rozpočet města a peníze pak chybějí jinde, na jistě potřebnějších místech.

 

Pokud budete svědkem poškozování majetku města, neváhejte se obrátit na městskou policii (tel.: +420 482 363 824/823, příp. 603 941 561), nebo státní policii (+420 485 143 092). Vandalové ničí majetek nás všech!

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava