Příprava investičních akcí v roce 2013

Technický stav Bezručovy ulice v centru města je dlouhodobě nevyhovující, proto nechal odbor rozvoje, dotací a správy majetku (ORM) vypracovat projektovou dokumentaci řešící její komplexní rekonstrukci, včetně zřízení nových stání pro automobily a opravu chodníků.

V podzimních měsících proběhne výběrové řízení na výběr zhotovitele, aby se na jaře mohlo začít se samotnou realizací stavebních prací.

Současně s Bezručovou ulicí se plánuje oprava Eichsttätských schodů odkaz zde, kde je akce koordinována se správci sítí v blízkém okolí, zejména s firmou VE a RWE, správci teplovodního vedení, resp. plynovodu. Také u této akce proběhne na podzim výběrové řízení a příprava celé akce nutné pro její zahájení.

Obě akce budou financovány z prostředků, které město obdrželo z fondu Solidarity EU odkaz zde.

 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava