Základní škola má vlastní moderní meteorologickou stanici


Žáci díky grantu od Nadace ČEZ mohou sledovat aktuální změny počasí a předpovídat jeho vývoj. 
Hlavou meteorologické stanice je zobrazovací panel. K němu byly zhotoveny dva poutače, které vysvětlují jednotlivé zobrazované údaje a jejich význam pro stav a vývoj počasí. Meteorologická stanice disponuje externími dálkovými senzory pro měření vnější teploty a vlhkosti, úhrnu srážek, rychlosti a směru větru. Meteo stanice slouží jako výuková pomůcka napříč mnoha předměty. Žáci ve fyzice využijí jednotlivé fyzikální veličiny, v zeměpise zase jejich změny a v angličtině jejich cizojazyčné názvy. 
Během krátké doby se stanice stala žáky i učiteli hojně využívaným pomocníkem v předpovědi počasí. I když je udávaná spolehlivost u těchto stanic kolem 90%, už nyní můžeme s jistotou říci, že předpověď je mnohem přesnější než slýcháme z médií. 
Tomáš Jerje