Žít bez závislosti

Na začátku listopadu jsme ve spolupráci se Společenským klubem uskutečnili přednášku s besedou „Žít bez závislosti“. Naši školu navštívil člověk, který se rozhodl, že bude vyprávět dětem svůj životní příběh gamblera. Uvědomujeme si,že seznamovat žáky s nešvary dnešní společnosti je velmi citlivé a náročné téma, ale pro jejich další vývoj nezbytné, proto v nás pan Petr Kohout vzbudil zvědavost.

To, co následovalo, předčilo všechna naše očekávání. Museli jsme ocenit jeho odvahu předstoupit před deváťáky se svým příběhem, kdy se nevyhýbal vůbec žádným podrobnostem týkajících se závislosti na automatech a odpovídal na všechny zvídavé dotazy žáků. To, že šel „ s kůží na trh“, děti nesmírně ocenily a mnohdy i ony poodkryly roušku svých problémů, se kterými se potýkají nejen ve škole, ale i v soukromí. Pan Kohout prokázal neuvěřitelnou schopnost zaujmout je a empatii. Jeho příběh jenom nestrašil, ale ukázal dětem, co se může stát, propadnou- li jakékoliv závislosti. Hovořilo se nejen o gamblerství, ale i o drogách, počítačových hrách a dalších nástrahách dnešní doby.

Velmi pěkné byly písničky, kterými prokládal své vyprávění. Dozvěděli jsme se, že texty skládá sám a šly z jeho srdce, což bylo znát i na tvářích žáků, které až dojal a kteří ocenili jeho písničky dlouhým potleskem.

Tímto bychom panu Kohoutovi chtěli poděkovat za to, jak přistupoval k našim žákům, jak je zaujal, že později diskutovali o této přednášce se svými třídními učitelkami a bylo znát, že si z této přednášky mnohé odnesli.

Poradenské služby ZŠ Chrastava

Bc.Mgr. Aleš Trpišovský - ředitel školy