Výlet dětí z MŠ do Polska

 

Ve středu 22. června 2011 se vydaly děti z mateřské školy Motýlek na výlet za polskými kamarády z mateřské školy ve Lwowku Slaskim. Po vřelém přivítání a dobré svačině jsme se všichni vydali kousek za město do pohádkového hradu, kde jsme si pohráli s loutkami v životní velikosti. Stará řemesla, jako například výroba na hrnčířském kruhu, tisk linorytem a práce středověkého kováře, jsme mohli pozorovat i práce si sami vyzkoušet. Umazaní, ale šťastní, že jsme si mohli vše sami vyzkoušet, jsme se přestěhovali do středověké tvrze.Tam jsme si mohli vše prolézt, projít se po hradbách, vylézt na koně, prohlédnout středověké mučidlo. Po obědě, kdy jsme ochutnali pirožky s tvarohem, jsme se s dětmi rozloučili a řidič pan Šimon nás odvezl zpět do Chrastavy. Bylo to náročný, ale velmi krásný den. Opět se potvrdilo, že kamarádství nezná hranic.

Fotogalerie