Škola v pohybu

    

Video TV Chrastava - adventní zpívání a odhalení desky a ocenění "Škola v pohybu"

Video TV Chrastava - adventní zpívání - sestřih vystoupení dětí

Dne 25.listopadu 2011 byl naší škole společností „ AISIS“ udělen titul „Škola v pohybu“.

Při této příležitosti jsme uspořádali „Adventní zpívání na schodech“, ve kterém náš pěvecký sbor Jiřičky zazpíval několik vánočních písní, z toho poslední koledu jsme si zazpívali všichni přítomní společně se žáky.

Slavnostnímu odhalování desky s titulem „Škola v pohybu“ byl přítomen ředitel společnosti Aisis pan Mgr. Milan Kotík, mezi čestnými hosty byli starosta města
Ing. Michael Canov, paní místostarostka Zita Václavíková a Mgr. Luděk Tesarčík z Krajského úřadu Liberec.

Projekt „Školy v pohybu“ byl realizován v období dvou let formou vzdělávacích modulů a stáží pedagogů na jiných základních školách. Naším cílem bylo širší uplatňování inovativních metod ve vyučování. Podařilo se uskutečnit seminář ke kooperativnímu vyučování s následnou stáží v základní škole, která má praktické a dlouhodobé zkušenosti s aplikací moderních vyučovacích metod. Možnost aktivního pobytu na této škole byla velmi přínosná a inspirativní. Na seminář a stáž navazoval mentoring, který považujeme za zásadní pro zvýšení motivace, profesního rozvoje a dosažení lepších výsledků při zavádění skupinových a kooperativních metod ve vyučování. Vedle kooperativního vyučování bylo naší snahou posílit moderní a efektivní vzdělávání našich žáků prostřednictvím projektové výuky.

Za hlavní pozitiva v této oblasti považujeme ztotožnění větší části pedagogického sboru s potřebou změny v přístupu k vyučovacím a učebním činnostem jako nejvýraznějšího faktoru v naplňování smysluplné změny školy a zapojení téměř celého pedagogického sboru do projektu, resp. spontánní účast na seminářích, stážích a workshopech