Potvrzeno - obce nemusí ani po 1. 1. 2012 čekat tři roky na rušení již vydaných povolení na videoterminály

Ministerstvo vnitra potvrdilo zákonnost vyhlášky města Chrastavy č. 3/2011, která bude účinná od 1. 1. 2012 a která ve svém článku IV implicitně (neexistence přechodných ustanovení) a v článku V explicitně stanovuje, že se vyhláška vztahuje i na již vydaná povolení a to přesto, že se novela zákona o loteriích s účinností od 1. 1. 2012 pokusila toto právo obcím na tři roky odejmout. Ač by Ministerstvo vnitra nejraději článek V z naší vyhlášky vyňalo, bylo nuceno konstatovat, že je v souladu se zákonem (s formálním nedostatkem, když u §10 a) namísto písm. je uvedeno odst.).

Město Chrastava tuto vyhlášku vydalo, přestože již od 1. 11. 2011 žádný videoterminál v rozporu s naší vyhláškou v Chrastavě není provozován. Nešlo však vyloučit, že existují vydaná povolení a v průběhu následného období by se provoz videoterminálů v rozporu s naší vyhláškou mohl dodatečně objevit.

V případě, že obec (která přijme vyhlášku ve znění obdobném naší) informuje o této vyhlášce Ministerstvo financí, je Ministerstvo financí povinno neprodleně zahájit řízení o odejmutí již vydaných povolení a tato opravdu odejímat. Pokud tak Ministerstvo financí nebude činit, vyzývá Ústavní soud postižené obce k podání komunálních ústavních stížností (viz. bod 43 Pl. ÚS 56/10).

V Chrastavě dne 4. 12. 2011 Ing. Michael Canov – starosta

------------------------------------------------------------------

Články související:

10. 10. 2011 Definitivní vítězství Chrastavy nad hazardní lobby

15. 6. 2011 Ústavní soud: Videoterminály patří mezi výherní hrací přístroje

7. 4. 2010 Videoterminály budou a se vší parádou aneb skandální postup rozpočtového výboru