RTN – Terminál Chrastava

 

Od počátku 90. let byla připravována velkolepá investiční akce RTN (Regiotram Nisa), zahrnující pozdější Liberecký kraj a sousední oblasti SRN a Polska, která měla zcela pozměnit cestování po železnici. Po železnici měly jezdit speciální lehké soupravy, které by např. v Liberci vjížděly do nitra města po tramvajových trasách. Po 15 letech příprav prakticky celý projekt padnul. Z celého původního projektu však zůstala „živá“ idea zlepšení přístupu na vlakové nádraží v Chrastavě a zdejší lepší propojení autobusové a vlakové dopravy.

A tak ve středu 9. února 2011 bylo slavnostně odhaleno dokončení chrastavské akce Regiotram Nisa. Tato akce v sobě zahrnovala vybudování autobusového terminálu na nádraží Českých drah, rekonstrukci ulice Nádražní až po křižovatku s Andělohorskou (včetně), přebudování příjezdu k viaduktu do průmyslové zóny a rekonstrukci a obnovu prastaré kanalizace. Rok trvající akce byla velmi ztížena srpnovými povodněmi, nicméně firma Skanska a. s. vše zvládla v termínu.

Pro občany, bydlící v této části města, je plusem především rekonstrukce této části Nádražní ulice, která dosud působila přímo odstrašujícím dojmem, a zlepšení autobusové dopravy do Liberce (protažení maximálního množství spojů až k vlakovému nádraží), pro všechny (nejen) chrastavské občany je pak cenné propojení autobusové a vlakové dopravy především při cestě do Žitavy či dále do SRN.

Příprava celé akce byla velmi složitá, a to jak organizačně, tak z hlediska majetkových vztahů a především pak z hlediska získání dotace, nicméně letité úsilí o realizaci této akce bylo úspěšné, dotace z EU byla získána, ochota investovat ze strany SVS a. s. zajištěna, z Libereckého kraje též (investice do křižovatky s Andělohorskou).

Celkové náklady ve výši 30.968.614 Kč, byly uhrazeny následujícím způsobem – dotace z Evropské unie 20.279.376 Kč, SVS a.s. 6.773.908 Kč, Liberecký kraj 542.265 Kč a Město Chrastava 3. 373. 063 Kč.

 

 V Chrastavě dne 11. 2. 2011 Ing. Michael Canov - starosta

Článek související:

Zahájení stavby ze dne 17. 2. 2010: http://www.chrastava.cz/2010/rtn-zahajeni.htm

 

Videoklip

Fotogalerie