Jednosměrné otevření Pobřežní ulice (2. etapa přeložky II/592)

 


 

V pondělí dne 5. září 2011 za účasti náměstka pro dopravu Libereckého kraje pana Martina Seppa byla otevřena jednosměrně pro veškerou dopravu Pobřežní ulice. Provizorní most je nyní dle rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu magistrátu Statutárního města Liberce jednosměrný (ve směru z centrální Chrastavy na Vítkov, Vysokou a Václavice) pro dopravu vozidel do 7,5 tuny. Těžší doprava včetně kamionů do průmyslové zóny Benteleru a WMA Glass je odkloněna v tomto směru nadále přes Václavice.


Na 1. 11. 2011 je plánováno obousměrné otevření ulice Pobřežní a zároveň obousměrné otevření provizorní mostu pro osobní vozidla. Tím bude dokončena realizace druhé etapy přeložky II/592. Cílem je následně (snad v příštím roce či alespoň přespříštím roce) realizovat i etapu třetí, která by navazovala na etapu druhou a ústila do ulice Frýdlantské (před restuarací U Jeřice). Tím by bylo dokončeno nové propojení na Frýdlant o které usiluje naše město od roku 1985. Realizátorem akce je Liberecký kraj za pomoci dotace z EU, město Chrastava se podílí výkupy pozemků i nemovitostí a náklady na některé tzv. neuznatelné náklady jako jsou například chodníky. 

V Chrastavě dne 7. 9. 2011 Ing. Michael Canov, starosta

    

reportáž TV Chrastava       fotogalerie

Na stránkách Libereckého kraje: http://www.kraj-lbc.cz//id:131345  

Média:
 
Tv RTM (6.9.2011)        http://www.tvrtm.cz/zpravy-ivysilani-4222.html
ČTK (6.9.2011)             http://www.tydenvlk.cz/zpravy-3/6549-v-chrastave-se-s-dvoumesicnim-predstihem-otevrela-pobrezni-ulice   
Tv R1 Genus (7.9.2011) http://www.r1genus.cz/images/UK-Videos/1237-name-File-utery.wmv

----------------------------------------------------------------------------------------------

Z historie výstavby přeložky:

reportáž TV Chrastava  5. 5. 2011


TV RTM červen 2010 - historie přeložky - komentář starosty města

Provizorní rekonstrukce Pobřežní ulice (2010)

ROPFÓRUM 2010 v Chrastavě (2009)

Slavnostní otevření 1.etapy přeložky II/592

Realizace přeložky II/592 těsně před startem (2008)

Má přeložka II/592 zelenou? Ano i ne. (2006)

Černé ovce (pořad České televize) ze dne 1.3.2005

Přeložka silnice č. II/592 - vyjádření starosty a místostarosty města (2004)