Dokončena oprava komunikací Víta Nejedlého a Mlýnská

Možná jste již zaznamenali, že 2 komunikace v centru města – Mlýnská a Víta Nejedlého, získaly (staro)nový povrch.

Oprava obou komunikací souvisí s výstavbou nové splaškové kanalizace, realizovanou Severočeskou vodárenskou společností (SVS), která byla zahájena již v roce 2010 a z důvodu povodně dokončena až letos. Vzhledem k charakteru této lokality (Führichův dům) byla podmínkou města pro povolení stavebních pracích na pokládce nové kanalizace obnova povrchů v původní podobě, což se podařilo a výsledek můžete vidět na přiložených fotografiích.

Město se finančně podílelo pouze na doplnění dláždění, kde původně nebylo (spojnice Mlýnské a Víta Nejedlého) a rozšíření počtu dešťových vpustí, jinak byla akce plně hrazena z prostředků SVS.

Současně byl také namísto zpevněné cesty od Führichova domu směrem k lávce do Družstevní ulice obnoven původní chodník, aby došlo ke zklidnění dopravy před touto památkou a park opět plnil svůj smysl jako místo klidu a odpočinku. V návaznosti na provedené úpravy zde budou ještě v blízké době instalovány nové lavičky a doplněna zeleň.

Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat f. SVS za dobrou spolupráci při realizaci této akce a f. Syner a Revis za kvalitně odvedenou práci.

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM.